سنسور دما IR مادون قرمز

حسگرهای مجاورت دستگاه های الکترونیکی هستند که برای تشخیص وجود اشیا nearby مجاور از طریق غیر تماسی استفاده می شوند.

یک سنسور مجاورت یا سنسور حرارتی مادون قرمز یا دماسنج مادون قرمز ( سنسور غیر تماسی ) می تواند وجود اشیا را معمولاً در محدوده حداکثر چند میلی متر تشخیص دهد و با این کار ، سیگنال خروجی معمول dc را به یک کنترل کننده تولید می کند.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین

مشخصات دماسنج مادون قرمز

دماسنج مادون قرمز در عملیات تولید بی شماری برای تشخیص وجود قطعات و اجزای ماشین استفاده می شود.

مشخصات اصلی شامل نوع سنسور، حداکثر فاصله سنجش، حداقل و حداکثر درجه حرارت عملیاتی، همراه با ابعاد قطر و طول است.

دماسنج مادون قرمز ( سنسورهای غیر تماسی ) عموماً دستگاه هایی با برد کوتاه هستند اما در طرح هایی که می توانند اجسام تا چند اینچ دور را تشخیص دهند نیز در دسترس هستند.

سنسور حرارتی

انواع دماسنج مادون قرمز

یکی از انواع متداول دماسنج های مادون قرمز به عنوان حسگر مجاورت خازنی شناخته می شود.

این سنسور از تغییر ظرفیت ناشی از کاهش فاصله جدایی بین صفحات خازن که یک صفحه آن به جسم مورد مشاهده متصل است، به عنوان وسیله ای برای تعیین حرکت و موقعیت جسم از سنسور استفاده می کند.

  • سوالات متداول
ثبت سفارش
تعداد
عنوان