اخبار و مقالات

  • 59
  • 6092 مرتبه
نحوه محاسبه هد پمپ

نحوه محاسبه هد پمپ

یک شنبه 01 تیر 1399

تعریف ارتفاع کلی خروجی به این صورت انجام می شود : مجموع ارتفاع استاتیکی خروجی ، ارتفاع استاتیکی خروجی و ارتفاع خروجی سرعت . ارتفاع کلی وقتی که در سیستم عمق مکش داشته باشیم و وقتی که در سیستم ارتفاع ورودی داشته باشیم متفاوت است ؛ بنابراین ارتفاع کلی وقتی در سیستم عمق مکش داشتیم مجموع ارتفاع خروجی و عمق مکش است و و قتی در سیستم ارتفاع ورودی داشته باشیم ، اختلاف میان ارتفاع خروجی و ارتفاع ورودی می باشد .

 شکل زیر نشان دهنده یک پمپ گریز از مرکز است که دارای یک فشار سنج لوله ای یو شکل است که این فشار سنج خروجی پمپ را به ورودی آن متصل کرده است .

محاسبه هد پمپ

هد پمپ چیست؟

هد یا همان ارتفاع ماکزیمم پمپ آب، نهایت ارتفاعی است که یک پمپ میتواند سیال را پمپاژ نماید. در حقیقت هر پمپ دو مشخصه اصلی با نام هد و دبی دارد، این دو پارامتر بر روی نمودار با نام نمودار مشخصه پمپ درج می شود که نشان دهنده رابطه بین ارتفاع و مقدار آبدهی در مقادیر مختلف است. در شرکت های بزرگ تعدادی از پمپ ها را به صورت رندوم جدا کرده و تحت فشار راه اندازی می کنند. در فشار های مختلف مقدار آبدهی را اندازه گیری کرده و یادداشت می کنند. پس از میانگین گیری و اتصال نقاط بر روی نمودار، به راحتی میتوانید نمودار هد و دبی را داشته باشید.

گرانروی یا ویسکوزیته

در زمانی که هدف جا به جایی مایعات غلیظ باشد ، گرانروی یا ویسکوزیته یکی از ویژگی های اساسی در انتخاب بهترین پمپ خواهد بود. منشا و کاربرد اصلی واحد های گرانروی یا ویسکوزیته در متون درسی رشته مکانیک گرایش سیالات می باشد. به عنوان یک تعریف ساده برای ویسکوزیته ، میتوان گفت ، اگر سیالی بر روی یک سطح صاف ریخته شود، هر چه مدت زمان پخش شدن سیال بر روی سطح بیشتر باشد ، ویسکوزیته سیال بیشتر است. بهترین مثال برای توضیح ویسکوزیته که برای عموم قابل درک است را میتوان عسل معرفی کرد. پمپ غلیظ کش یا پمپ دنده ای یکی از پر مصرف ترین پمپ ها در صنایع مختلف است.

مایع جا به جا شده توسط کار یک پمپ بر سه گونه تعریف می شود : اول ارتفاع و ظرفیتی که واحد عملیاتی توانایی انجام آن را در شرایط دارد ،دوم قدرت ورودی مورد نیازی است که به پمپ داده می شود و سوم مواد به کار رفته در ساختار پمپ بوده که در جهت کسب اطمینان از عمر رضایت بخش آن پمپ می باشد .

واحد اندازه گیری گرانروی یا ویسکوزیته سیالات

واحد های زیاد و متنوعی به منظور اندازه گیری گرانروی یا ویسکوزیته وجود دارد اما به طور معمول بیشتر مهندسین از سه واحد مرسوم استفاده می کنند :

واحد اول ، ثانیه اندازه گیری شده در دستگاه سای بولت مرسوم و متداول ؛ واحد دوم ، سانتی استوک گرانروی جنبشی و واحد سوم ، سانتی پواز گرانروی مطلق .

عدد رینولدز

برای زمانی که مقادیر عدد رینولدز از 2000 کمتر باشد ، جریان درون لوله عادی بوده و ذرات مایع بدون آنکه برخوردی با یکدیگر داشته باشند به شکل جداگانه و پشت سر هم و با حداقل یا بدون حرکت متلاطم و گردابی عبور خواهند کرد . زمانی که مقدار عدد رینولدز از 4000 بیشتر باشد ، جریان مایع درون لوله متلاطم و گردابی است به طوری که در این حالت حرکت ذرات مایع بی نظم همراه با برخوردهای زیاد و مجدد به یکدیگر خواهد بود .

همچنین اگر در زمان حل مسائل فشار ، عدد رینولدز به دست آمده مقداری مابین 2000 تا 4000 داشته باشد نشانگر منطقه بحرانی بوده و متلاطم بودن جریان مایع یک فرض مسلم است . نتایجی که از مقادیر مختلف عدد رینولدز کسب می شود این است که میزان تلفات اصطکاکی در جریان خطی یا لایه ای مایع از جریان متلاطم کمتر می باشد .

سوالات متداول در ارتباط با هد پمپ

در انواع پمپ ها ، مقدار انرژی که به مایع سیال منتقل می شود را چگونه اندازه گیری می کنند ؟  

مقدار انرژی منتقل شده به مایع سیال را می شود به طور مستقیم از طریق اندازه گیری ستون H سیال در فشار سنج همراه پمپ به دست آورد . ارتفاع اندازه گیری شده همان انرژی پتانسیل است . در واقع می توان گفت ارتفاع H نشانگر اندازه ای است که مشخص می کند انرژی پتانسیل در شرایط ورودی چه اندازه از انرژی پتانسیل در وضعیت خروجی کمتر است.

در یک پمپ آبرسانی و تاسیساتی گریز از مرکز اجزا چه رابطه ای با هم دارند ؟

در یک پمپ آبرسانی و تاسیساتی گریز از مرکز جریان مایع با قطر و سرعت پروانه نسبت مستقیم دارد ، ارتفاع پمپ با مجذور سرعت و مجذور قطر پروانه نسبت مستقیم دارد و قدرت نیز در پمپ آبرسانی و تاسیساتی گریز از مرکز با مکعب سرعت و مکعب قطر پروانه نسبت مستقیم دارد .

مثال محاسبه هد پمپ

در یک پمپ آب خانگی واقعی تبدیل انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل چگونه است ؟

در یک پمپ آبرسانی و تاسیساتی واقعی به دلیل وجود تلفات اصطکاکی در زمان عبور نمودن مایع سیال از درون پمپ ، انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل تبدیل نمی شود چرا که تلفات اصطکاکی تحت تاثیر افزایش میزان جریان مایع سیال موجود در پمپ با افزایش روبرو می شوند . با توجه به این مطلب در می یابیم که در جریان های بالاتر از داخل پمپ ، ارتفاع آن دچار کاهش خواهد شد .

سیالات غیر از آبی که توسط پمپ جا به جا می شوند ، چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟

 به جز آب چهار نوع مایع وجود دارد که که جا به جایی آنها به وسیله پمپ صورت می گیرد و دارای مشکلاتی نیز می باشند : مایعات فرار (عموماً با پمپ دیافراگمی جابجا می شوند) ، مایعات شیمیایی (عموماً با پمپ دیافراگمی و پمپ دنده ای جابجا می شوند) ، سیالات غلیظ (عموماً با پمپ دنده ای جابجا می شوند) و مایعات همراه ذرات معلق گرد و غبار (عموماً با پمپ دیافراگمی جابجا می شوند).

در زمان انتخاب پمپ باید به چه مسائلی دقت کنیم ؟

در زمانی که پمپ مورد استفاده و مورد نیاز باید انتخاب شود لازم است کلیه دقت های مورد نیاز مطالعه و بررسی شوند چرا که این امکان وجود دارد که در کار جا به جایی چهار مایع مورد اشاره در بالا ، ساختار و کاربرد پمپ با مشکلات عدیده ای مواجه شویم . برای انتخاب مناسب پمپ باید به هد پمپ ، دبی مورد نیاز ، الکتروموتور تک فاز در پمپ یا الکتروموتور سه فاز برای پمپ ، نوع سیال پمپاژ شونده و بسیاری مشخصات دیگر توجه شود.

جریان سیال در لوله و پمپ به طور معمول به چه عواملی بستگی دارد ؟

 وقتی که سیال به صورت عادی یا متلاطم از درون یک لوله عبور کند ، می گویند جریان مایع سیال به عواملی چون : قطر لوله ، سرعت مایع ، دانسیته یا جرم مخصوص مایع و گرانروی یا ویسکوزیته مایع بستگی دارد. این چهار فاکتور برای هر نوعی از مایع و لوله مشخص متفاوت است و به صورت عددی بدون بُعد به نام رینولدز یا R بیان شده است .

چه زمانی می توان از لوله هایی با قطر بزرگتر استفاده کرد ؟

وقتی که جریان مایع سیال عادی یا خطی ، لایه ای باشد این امکان وجود دارد که از لوله هایی با قطر بیشتر استفاده کرد اما این امر بدان معنا نیست که استفاده از این لوله ها مقرون به صرفه نباشد .

نمودار زیر چه چیزی را نشان می دهد و کارایی آن چیست ؟

این نمودار رابطه ای که میان گرانروی یا ویسکوزیته و درجه حرارت بین تعدادی از مایعات معمولی که چگالی آنها نسبی است را نشان می دهد . کاری که می توان با استفاده از این جدول انجام داد این است که گرانروی یا ویسکوزیته بسیاری از مایعات معمولی که در مسائل و مشکلات جا به جایی امکان مواجهه با آنها وجود دارد را به دست آورد .

نمودار ویسکوزیته ستنماتیکی

نمودار ویسکوزیته سینماتیکی

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان