مقالات پمپ

کاویتاسیون در پمپ دنده‌ای
کاویتاسیون | پمپ های دنده ای

کاویتاسیون در پمپ دنده‌ای ویژه

در پمپ‌های gear در ﻗﺴﻤﺖ ورودی، دنده‌ها از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی خالی ﺑﻴﻦ آن‌ها زﻳﺎد می‌شود. اﻳﻦ ﻓﻀﺎی خالی در ﻧﺎﺣﻴﻪ ورودی ﺑﺎﻋﺚ ...

تعریف کاویتاسیون و NPSH در پمپ ها
کاویتاسیون و NPSH چیست؟

تعریف کاویتاسیون و NPSH در پمپ ها ویژه

NPSH  یا هد مکش مثبت خالص، احتمالا بارز ترین مفهوم هیدرولیک پمپ است که به درستی درک نشده است. درک این مفهوم بسیار مهم است، زیرا مس ...

دلایل برای اینکه ست کنترل بهتر از منبع انبساط است
دلایل برتری کلید اتومات بر منبع تحت­ فشار

دلایل برای اینکه ست کنترل بهتر از منبع انبساط است ویژه

مخزن انبساط ابزاری است که به‌وسیله آن حجم مشخصی از آب همواره در یک فشار کاری معین باقی می‌ماند. به عبارتی مخزن انبساط که یک منبع ت ...

نصب و لوله کشی پمپ آب (بخش پنجم)
نصب پمپ صنعتی | لوله کشی پمپ صنعتی

نصب و لوله کشی پمپ آب (بخش پنجم) ویژه

وقتی که در مورد هم محوری در صنعت پمپ بحث می کنیم یا در مورد هم محوری (تنظیم) لوله ها یا هم محوری شافت می باشد. این را باید بدانیم ...

نصب و لوله کشی پمپ آب (بخش اول)
راهنمای نصب و لوله کشی پمپ آب

نصب و لوله کشی پمپ آب (بخش اول) ویژه

نصب نادرست پمپ خرابی زودرس بوجود آورده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد. وقتی که نصب صحیح باشد و تعمیر و نگهداری مناسب انجام گ ...

بستن شیر خروجی پمپ و خاموش کردن پمپ
بستن شیر خروجی پمپ و خاموش نمودن پمپ

بستن شیر خروجی پمپ و خاموش کردن پمپ ویژه

برای این منظور در صورت عدم وجود مسیر مینیم فلو در خروجی پمپ شیر discharge را به ارامی تا رسیدن جریان به اندازه حداقل خود ببندید به ...

بلبرینگ استفاده شده در شفت پمپ
بلبرینگ های استفاده شده در شفت پمپ

بلبرینگ استفاده شده در شفت پمپ ویژه

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور در ﺣﻴﻦ راه اﻧﺪازی و در ﻃﻮل ﻛﺎر ﭘﻤﭗ و اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻴﻪ گاهی ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء دوار ﭘﻤﭗ از وﻇﺎﻳﻒ اصلی ﻣﺤﻮر می ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎ ...

انتخاب پمپ برای ساختمان چند واحدی
راهنمای انتخاب پمپ برای آپارتمان چند واحدی خانگی

انتخاب پمپ برای ساختمان چند واحدی ویژه

در سال های گذشته ساختمان هایی که ساخته میشد عموماً دارای یک کنترل آب بوده و تمام ساختمان از یک شبکه آبرسانی میشد. به عبارتی یک شاه ...

عملکرد پمپ پیستونی
پمپ پیستونی یا پمپ کارواش چیست؟

عملکرد پمپ پیستونی ویژه

محفظه‌ای استوانه‌ای ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﺠﺮ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎی می‌دهد.ﻋﻤﻞ ﭘﻤﭙﺎژ در پمپ‌های رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸتی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن  ﻳﺎ پلانجر در ...

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش دوم)
تعمیر و نگهداری پمپ صنعتی

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش دوم) ویژه

برای اطمینان از اینکه هر جزئی از پمپ را بدرستی  بازرسی کرده ایم ، توصیه می شودکه از فنون استاندارد شده پیاده  سازی پیروی کنیم . ای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان