مقالات مرتبط صنعتی

 • 558
 • 63 مرتبه
ابزار و نحوه نصب و دمونتاژ بلبرینگ ها

ابزار و نحوه نصب و دمونتاژ بلبرینگ ها

پنج شنبه 24 تیر 1400

محل نصب و اندازه بیرینگ

برای تشخیص ابزار، نحوه نصب و دمونتاژ صحیح بلبرینگ ها دانستن موارد زیر لازم میباشد:

1) اولین نکته این است که ما بدانیم محلی که قرار است بلبرینگ روی آن نصب شود چه نوعی میباشد. محل های نصب بلبرینگ ها موارد زیر میباشد:

 • Cylindrical seating: بلبرینگ هایی که پسوند K در شماره فنی خود ندارد.
 • Tapered seating: بلبرینگ هایی که پسوند K دارند و مستقیما بر روی شفت های مخروطی نصب میشوند.
 • Adapter sleeve: بلبرینگ هایی که بر روی چاکنت های مخروطی نصب میشوند.
 • Withdrawal sleeve: بلبرینگ هایی که بر روی چاکنت های از پشت بزرگ که برای بلبرینگ های سنگین وزن و بزرگ میباشند، نصب میشوند.

2) دومین نگاه این است که اندازه بلبرینگ مشخص باشد. موارد زیر اندازه های بلبرینگ میباشد:

 • ببرینگ هایی که قطر داخلی بلبرینگ کمتر از ۸۰ میلیمتر داشته باشند، بلبرینگ های کوچک (small) نام دارند.
 • ببرینگ هایی که قطر داخلی بلبرینگ بین ۸۰ تا 200 میلیمتر داشته باشند، بلبرینگ های متوسط (medium) نام دارند.
 • ببرینگ هایی که قطر داخلی بلبرینگ بیشتر از 200 میلیمتر داشته باشند، بلبرینگ های بزرگ (large) نام دارند.

روش های صحیح نصب بیرینگ

برای نصب بلبرینگ ها چهار روش وجود دارد که عبارتند از : روش های مکانیکی، روش های هیدرولیکی، روش های تزریق روغن، روش های گرم کردن

با توجه به محل نصب و نشیمن گاه و اندازه بلبرینگ ها، در مورد روش صحیح نصب بلبرینگ ها، راهکار زیر موجود است:

1) Cylindrical seating

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش نصب، مکانیکی (با ابزار مناسب) یا گرم کردن (به وسیله القای گرما) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش نصب، تنها راه نصب فقط گرم کردن ( به وسیله القای گرما) میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش نصب، تنها راه نصب فقط گرم کردن (به وسیله القای گرما) میباشد.

2) Tapered seating

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش نصب، مکانیکی(به وسیله آچار قلاب) یا هیدرولیکی(با شیوه های راندن) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش نصب، مکانیکی(به وسیله اهرم ضربه) یا هیدرولیکی(با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش نصب، هیدرولیکی(با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.

3) Adapter sleeve

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش نصب، مکانیکی (به وسیله آچار قلاب) یا هیدرولیکی(با شیوه های راندن) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش نصب، مکانیکی (به وسیله اهرم ضربه) یا هیدرولیکی (با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش نصب، هیدرولیکی (با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.

4) Withdrawal sleeve

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش نصب، مکانیکی (با ابزار مناسب) یا هیدرولیکی (با شیوه های راندن) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش نصب، مکانیکی (به وسیله اهرم ضربه) یا هیدرولیکی (با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش نصب، هیدرولیکی (با شیوه های راندن) یا تزریق روغن میباشد.

روش های صحیح دمونتاژ بیرینگ

دلیل اینکه در کنار نصب و مونتاژ بیرینگ، روش صحیح دمونتاژ بلبرینگ هم اهمیت دارد این است که بسیاری از عیوب رایج در ماشین آلات ناشی از درآوردن و دمونتاژ غیر صحیح بلبرینگ ها میباشد.

برای دمونتاژ بلبرینگ ها، مانند نصب بلبرینگ ها چهار روش وجود دارد که عبارتند از : روش های مکانیکی، روش های هیدرولیکی، روش های تزریق روغن، روش های گرم کردن

با توجه به محل نصب و نشیمنگاه و اندازه بلبرینگ ها، در مورد روش صحیح دمونتاژ بلبرینگ ها، راهکارهای زیر موجود است:

1) Cylindrical seating

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش دمونتاژ، تنها راه دمونتاژ مکانیکی (به وسیله کشنده فک) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی ( به وسیله کشنده هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی( به وسیله کشنده هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.

2) Tapered seating

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش دمونتاژ، مکانیکی(به وسیله کشنده فک) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی(به وسیله کشنده هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش نصب، تنها راه دمونتاژ تزریق روغن میباشد.

3) Adapter sleeve

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش دمونتاژ، مکانیکی (با ابزار مناسب) یا هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.

4) Withdrawal sleeve

 • بلبرینگ های کوچک (small) : روش دمونتاژ، مکانیکی (آچار قلاب) یا هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) میباشد.
 • بلبرینگ های متوسط (medium) : روش دمونتاژ، مکانیکی (به وسیله اهرم ضربه) یا هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.
 • بلبرینگ های بزرگ (large) : روش دمونتاژ، هیدرولیکی (به وسیله مهره و پمپ هیدرولیک) یا تزریق روغن میباشد.

تمامی مسائل مطرح شده در مورد ابزار و نصب و دمونتاژ صحیح بلبرینگ ها در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول نصب دمونتاژ بلبرینگ

نصب حرارتی بلبرینگ ها

گرم کردن بلبرینگ ها صرفا مجاز است با گرمکن القایی اتفاق بیفتد و تا آنجایی که میشود باید از گرم کردن بلبرینگ با حرارت مستقیم جلوگیری کرد. روش وان روغن یک روش منسوخ است که استاندار ها اعتقادی به آن ندارند و حتی آن ها ممنوع کرده اند. اما در مواقعی چاره ای نیست جز اینکه از روش وان روغن استفاده کنیم.

اما در مورد نصب حرارتی بلبرینگ ها با نکاتی مواجه هستیم که عبارتند از:

 1. اختلاف دمای شفت و بلبرینگ باید به عدد 70 درجه سانتی گراد برسد.
 2. در صورتی که بلبرینگ باز باشد، مجاز هستیم 110 تا 120 درجه با گرمکن القایی بلبرینگ را گرم کنیم و به هیچ وجه بیشتر از 120 درجه بلبرینگ را گرم نکنیم. اگر بلبرینگ از جنس فولاد اکسپرورر باشد مجاز هستیم تا دمای 150 درجه گرم کنیم.
 3. اگر بلبرینگ آب بند باشد، به هیچ وجه حق بالا بردن دما بیشتر از 80 درجه را نداریم.

هنگامی بلبرینگ را تا دمای 120 درجه گرم کردیم ولی اختلاف دمای شفت و بلبرینگ 70 درجه نشده بود، اگر بلبرینگ از جنس فولاد اکسپرورر باشد که میتوانیم تا دمای 150 درجه بالا ببریم و معمولا اختلاف دمای 70 درجه حاصل میشود اما اگر این چنین نبود، راه حل سرد کردن شفت میباشد.

برای سرد کردن شفت به هیچ وجه اجازه نداریم از یخ به طور مستقیم استفاده کنیم، باید یخ داخل پلاستیک عایق قرار گیرد و آن پلاستیک بر روی شفت گذاشته شود. میتوانیم از یخ خشک و نیتروژن مایع به طور مستقیم استفاده کنیم.

اگر قرار است از موادی استفاده شود که گرمای نهان تبخیر زیادی جذب میکنند مانند فریون ها، اکسیژن مایع و نیتروزن مایع، باید دمش این گازها و مایعات به آرامی و از فاصله دور اتفاق افتد.

در شرایطی که چاره ای جز نصب بلبرینگ غیر از وان روغن وجود ندارد باید به استاندارد ها و نکات این مسئله دقت مرد که عبارتند از :

 1. روغن باید توسط المانی که شعله مستقیم ایجاد نمیکند مانند هیتر ها اتفاق افتد.
 2. اگر نمیتوان از فرآیند هیتر استفاده کرد، باید از سطحی که مستقیم در معرض شعله قرار میگیرد، یک پشتیبانی با فاصله مناسبی ایجاد کرد تا این تضمین را بدهد که حرارت شعله مستقیم به صورت موضعی بلبرینگ را داغ نمیکند و حرارتی که بلبرینگ دریافت میکند فقط حرارت روغن باشد.
 3. دمای روغن بیشتر از 120 درجه نباید بالا برود.
 4. استفاده از روغن های کارکرده به شدت خطرناک است.

روغن کاری بلبرینگ

نصب بلبرینگ ها بر روی شفت های مخروطی

بلبرینگ هایی که بر روی شفت های مخروطی مینشینند، اهمیت حفظ لقی آن ها بعد از نصب اهمیت بالایی دارند زیرا با توجه به ضریب کشسانی فولاد اگر این بلبرینگ ها را بر روی شفت های بیش از اندازه نصب کنیم به شدت رینگ داخلی آن ها کشیده میشود، قطر خارجی افزایش پیدا میکند و در نتیجه گیرپاژ در بلبرینگ ها میشود.

شفت روی بلبرینگ

نصب بلبرینگ های خود تنظیم

برای نصب بلبرینگ های خودتنظیم توجه به این نکته که روش نصب این بلبرینگ ها با ابزار چاکنت فشاری، بر اساس پارامتری به اسم درایو آپ اتفاق می افتد اهمیت دارد، که با توجه به قطر بلبرینگ خودتنظیم میزان درایو آپ یعنی میزانی که باید بلبرینگ بر اساس  فاصله S که در شکل مشاهده میکنید، از نشیمنگاه خود بالا برود کاملا مشخص است. یعنی بر اساس زاویه آلفا که در شکل عدد آن مشخص است یا بر اساس میزان درایو آپ باید بلبرینگ را روی شفت بالا ببریم.

جا زدن شفت، جا زدن بلبرینگ روی شفت، اندازه گیری S و سفت کردن چاکنت تا بالا رفتن بلبرینگ بر اساس S و سپس بلبرینگ را به صورت دورانی و به صورت خودتنظیم کنترل و چک میشود که حتما بلبرینگ به راحتی خود تنظیمی و دوران خود را انجام دهد. به این روش درایو آپ میگویند که فرآیند نصب بلبرینگ اتفاق می افتد.

نصب کارب بلبرینگ

نصب کارب و اسفریکال ها

در مورد نصب کارب و اسفریکال ها، نکته ای که وجود دارد این است که فرآیند نصب بلبرینگ ها کار خیلی ساده ای است و به راحتی می شود این بلبرینگ ها را نصب کرد. ‏کارب ها و اسفریکال ها جزو معدود بلبرینگ هایی هستند که می‌شود  فاصله بین عناصر غلتان و رینگ آن ها را با آچار فیلرگیج اندازه گیری کرد.

روش مناسب نصب بلبرینگ به این گونه است، زمانی که بلبرینگ قبل از نصب روی سطح زمین قرار گرفته است و فشار وزنی بلبرینگ در ساعت ۶ است، به وسیله آچار فیلرگیج میزان لقی سطح بالا ترین عنصر غلتان بلبرینگ را در ساعت ۱۲ با رینگ خارجی اندازه گیری میکنیم و بعد از نصب با توجه به اینکه نیروی وزن باعث میشود در ساعت ۱۲ روی شفت آویزان لقی سفت شود، میزان لقی که در حالت گذاشته روی به زمین در ساعت ۱۲ اتفاق افتاده بود، روی بلبرینگ آویزان روی شفت در ساعت ۶ اتفاق می افتد و این دو عدد باید به یک اندازه باشند و باید آنقدر سفت شود که این دو عدد برابر شوند.

نصب کارب بلبرینگ

برای اندازه گیری لقی بلبرینگ ها علاوه بر استفاده از فیلرگیج میتوانیم از جداول نیز استفاده کنیم. با توجه به کلاس لقی بلبرینگ میشود در جدول وارد شد و در جدول با توجه به اندازه قطر داخلی بیرینگ، لقی بلبرینگ را پیدا کنیم.

لقی بلبرینگ

هنگام سفت کردن، انقدر سفت شود که از میزان لقی و عددی که هنگام فیلرگیج زنی خوانده شده بود به اندازه اعدادی که در این جدول به عنوان حد مجاز کاهش، عنوان شده است، میزان لقی کاهش پیدا کرده باشد.

اندازه گیری لقی بلبرینگ

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان