مقالات پمپ

انواع نگهداری و تعمیرات پمپ ویژه

اساسا میتوان گفت که ما دو نوع استراتژی نگهداری و تعمیرات داریم: نگهداری و تعمیرات شکست و یا نگهداری و تعمیرات شکست با نام های نگهداری و تعمیرات اصلاحی ، تعمیر در هنگام خرابی وکار تا از کارافتادگی نیز شناخته شده است...

بازدید و بررسی پمپ ویژه

پمپ ها نیز مانند تمام تجهیزات صنعتی نیاز به مراقبت و بازرسی های دوره ای و اصولی در زمان های مناسب دارند. نگهداری مناسب و بازرسی به طور منظم موجب افزایش راندمان و قابلیت اطمینان پمپ و همچنین موجب کاهش موارد تعمیرات می شود.گروه کالا صنعتی نیز در جهت بهبود عملکرد پمپ و رضایت مشتریان خود بر آن شد تا لیستی از نکات و تمهیدات مورد نیاز جهت رفاه حال مشتریان خود ذکر کند...

کدام پمپ خانگی بهترین گارانتی را دارد؟ ویژه

در مورد حقوق مصرف کننده در ایران به خصوص گارانتی تعویض محصول، در حوزه پمپ ها که موضوع این مقاله است، شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، خدمات متفاوتی ارائه میکنند. آنچه باید در نظر داشت، اولا این است که شرکت ضمانت کننده اگر خارجی است، باید حتما در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد...

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش اول) ویژه

در هنگام بررسی کاتالوگ و داکیومنت پمپ های سانتریفیوژ به چهار منحنی ، منحنی H/Q منحنی P/Q منحنی اتا کیو و منحنی NPSH/Q برخورد میکنیم این منحنی ها توسط کارخانه...

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش دوم) ویژه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان