فلومتر آب

از سال 2021 بازار جهانی برای همه جریان سنج ها بیش از 9 میلیارد دلار با نرخ رشد 6-7 درصد است. فلوی مایع بیش از از کل بازارهای جریان را نشان می دهند.  

کارایی کارخانه و خروجی محصول اندازه گیری دقیق فلوی مایع را ضروری می سازد.

فلوی مایعات

توانایی انجام اندازه گیری دقیق جریان آنقدر مهم است که می تواند بین ایجاد سود یا ضرر تفاوت ایجاد کند.

تقریباً همه صنایع در فرآیند خود از مایعات استفاده می کنند و اندازه گیری نادرست جریان مایع یا عدم انجام اندازه گیری ها می تواند نتایج جدی (یا حتی فاجعه آمیز) ایجاد کند.
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

جریان در مقابل سرعت

با اکثر جریان سنج یا فلوی مایع ، سرعت جریان به طور استنباطی با اندازه گیری سرعت مایع یا تغییر در انرژی جنبشی تعیین می شود.

جریان درمقابل سرعت

سرعت بستگی به اختلاف فشاری دارد که مایع را از طریق لوله یا مجرای مجبور می کند. از آنجا که سطح مقطع لوله شناخته شده است و ثابت می ماند ، سرعت متوسط نشان دهنده سرعت جریان است.

رابطه اساسی برای تعیین میزان جریان مایع در چنین مواردی به شرح زیر است:

Q = V x A

جایی که

 • Q = جریان مایع از طریق لوله
 • V = سرعت متوسط جریان
 • A = سطح مقطع لوله

Q بالا سرعت جریان حجمی و جریان سنج حجمی سنتی ترین فن آوری های اندازه گیری جریان هستند.

این بدان معناست که خروجی متر یا مقدار نمایش داده شده روی صفحه در واحد اندازه گیری حجمی است ، مانند گالن در دقیقه (GPM)، لیتر در دقیقه (LPM) یا بسیاری دیگر از واحدهای جریان. سایر عوامل موثر بر میزان جریان مایع عبارتند از ویسکوزیته و چگالی مایع و اصطکاک ، و همچنین این که آیا اندازه گیری جریان جرم بهتر از کاربرد جریان مایع بخشیده می شود یا خیر!

تاثیر چگالی بر سیال

چگالی اندازه گیری جرم بر واحد حجم است. چگالی متوسط یک جسم مساوی با جرم کل آن بر حجم کل آن است.

اثر چگالی بر سیال

فرمول چگالی d = M/V است ، جایی که d چگالی ، M جرم و V حجم است. چگالی معمولاً بر حسب واحد گرم بر سانتی متر مکعب بیان می شود.

به عنوان مثال ، چگالی هوا 1.2 کیلوگرم در متر مکعب است. برای اندازه گیری جریان ، جریان جرم = جریان حجمی (Q) چگالی (d) را تعیین می کند.

حجم مایع با تغییرات فشار و دما تغییر می کند ، در حالی که جرم آن هرگز تغییر نمی کند.

اندازه گیری حجم مایع حجمی تکنیک های اصلی اندازه گیری جریان مایع است که حجم مایع عبوری از یک لوله یا یک کانال را اندازه گیری می کند.

با این حال ، در مایعات ، اثرات نوسان دما و فشار به اندازه اندازه گیری جریان گاز مهم نیست.

اثرات گرانروی بر سیال

ویسکوزیته اندازه گیری سیال است در این حالت مقاومت مایع در برابر جریان مایعی با گرانروی زیاد در برابر حرکت مقاومت می کند زیرا ترکیب مولکولی آن اصطکاک داخلی زیادی به آن می دهد.

بنابراین ، برخی از جریان سنج ها یا فلوی مایع در جابجایی ویسکوزیته بهتر از سایرین هستند. کاربران اندازه گیری جریان مایع باید اثرات ویسکوزیته را بر روی فناوری های اندازه گیری جریان سنج در نظر بگیرند.

اثرات گرانروی بر سیال

کالا صنعتی ، دارای جامع ترین جریان سنج یا فلومتر مایع است که به مشتریان ما یک راه حل هوشمند برای نیازهای کاربردی فردی آنها ارائه می دهد.

اندازه گیری حجمی جریان مایع حجمی

اندازه گیری حجمی را می توان با فن آوری های جریان سنج زیر انجام داد.

فشار دیفرانسیلی

جریان سنج فشار دیفرانسیل (DP) یک فناوری جریان حجمی است که یک بدنه جریان شامل برخی از محدودیت های دریچه گاز با ویژگی های شناخته شده مانند ونتوری ، دهانه ، مخروط یا گوه قطعه قطعه است.

جریان مغناطیسی

دستگاه های اندازه گیری جریان مغناطیسی که به عنوان فلومتر الکترومغناطیس نیز شناخته می شوند ، جریان سنج های حجمی هستند که دارای دو قسمت غیر متحرک هستند که با محیط سیال اندازه گیری شده تماس می گیرند.

یک آستر که بدن جریان را از سیال محافظت می کند و یک جفت الکترود که سرعت سیال جاری را تشخیص می دهد و در مقایسه با سایر تکنیک های اندازه گیری جریان مکانیکی اضافی مانند توربین و جابجایی مثبت که متکی به چرخ دنده ها و یاطاقان های چرخشی مکانیکی هستند ، ساختار ساده دستگاه اندازه گیری طول عمر بیشتر ، تعمیر و نگهداری کمتر ، افت فشار کمتر و به طور کلی هزینه کمتر مالکیت را فراهم می کند.

جریان سنج های جابجایی مثبت

جریان های حجمی هستند که از یکی از قدیمی ترین تکنیک های اندازه گیری جریان استفاده می کنند ، به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و یکی از بزرگترین پایه های نصب هر فن آوری جریان سنج را دارند.

جریان سنج جابجایی مثبت دارای دو عضو دوار دقیق در داخل یک محفظه اندازه گیری با حجم شناخته شده است که ممکن است.

جریان سنج های توربین

جریان حجمی را اندازه گیری می کنند ، جایی که جریان عبوری از لوله به عنوان تابعی از سرعت متوسط سیال جریان اندازه گیری می شود.

جریان سنج توربین ممکن است برای اندازه گیری میزان جریان گاز یا مایع پیکربندی شود. یک چرخ توربین با جرم کم که بصورت محوری در لوله حمل می شود توسط سیال می چرخد. RPM چرخ توربین با سرعت متوسط سیال درون لوله متناسب است.

دبی سنج های مافوق صوت

دبی سنج های حجمی هستند که تعدادی مزیت نسبت به سایر فناوری های اندازه گیری جریان مایع دارند.

بارزترین مزایای این روش غیرتهاجمی روش اندازه گیری اولتراسونیک است .جریان سیال را می توان با بستن یک جفت مبدل به خارج لوله بدون تماس با سیال اندازه گیری شده اندازه گیری کرد.

تکنولوژی های اندازه گیری جریان مایع التراسونیک و مغناطیسی بیش از 60 درصد از تمام روش های اندازه گیری جریان مایع را تشکیل  می دهند.

انواع مختلف جریان سنج التراسونیک 

 1. جریان سنج کانال باز
 2. مترهای اولتراسونیک BTU (انرژی متر)
 3. جریان سنج التراسونیک قابل حمل
 4. جریان سنج التراسونیک کلمپی

جریان سنج های متغیر 

جریان جمی مایعات را اندازه گیری می کنند و دستگاه های ساده و همه کاره ای هستند که با افت فشار نسبتاً ثابت کار می کنند. جریان سنج متغیر (VA) از شناور ، پیستون یا پره ای که در داخل بدنه جریان قرار گرفته است استفاده می کند که در واکنش به تغییرات سرعت جریان محیط سیال اندازه گیری ، موقعیت را تغییر می دهد.

موقعیت شناور ، پیستون یا پره نشانگر بصری مستقیم میزان جریان را فراهم می کند. یا نیروی گرانش یا فنر برای بازگشت شناور به حالت استراحت هنگام کاهش جریان استفاده می شود

جریان سنج های گردابی 

جریان سنج های حجمی هستند که می توانند هر سه فاز یک سیال را اندازه گیری کنند.

گاز ، مایع و بخار. هر چند که برای اندازه گیری جریان مایع استفاده می شود ، سایر فن آوری های اندازه گیری جریان بهتر است و بنابراین اندازه گیری گرداب عمدتا در برنامه های بخار و گاز استفاده می شود. فناوری سنجش جریان گرداب بر اندازه گیری تعداد پالس های گرداب تولید شده توسط یک جسم بلوف غوطه ور در جریان جریان متکی است.

بدنه بلوف در داخل جریان سنج گرداب تراشیده می شود. با عبور جریان از این بدن بلوف ، گردابی در دو طرف بدن بلوف ایجاد می شود. میزان جریان را می توان با اندازه گیری تعداد گردابها تعیین کرد. 

اندازه گیری جریان جرم برای مایعات

جریان کوریولیس تعدادی از برنامه های اندازه گیری جریان وجود دارد که نیاز به اندازه گیری سرعت جریان در واحدهای جرمی دارد ، از جمله مخلوط کردن/دسته بندی شیمیایی ، انتقال نگهداری و نظارت بر انتشار، استفاده از جریان سنج های حجمی در این برنامه ها می تواند چالش برانگیز باشد زیرا تبدیل واحدهای حجمی به واحدهای جرمی مستلزم آن است که خواندن حجمی در مقدار چگالی رسانه ضرب شود.

برای محیطهای مایع مایع ، مقدار چگالی با دما تغییر می کند. برای محیط های گازی چگالی هم با دما و هم با فشار تغییر می کند. تغییر چگالی منجر به عدم دقت در هنگام اعمال مترهای حجمی در این شرایط می شود. جریان سنج های جرمی این مشکل را با ارائه یک جریان جریان مستقیم جرمی که در برابر تغییرات دما و فشار فرآیند مصون است ، حل می کنند.

کالا صنعتی دارای جامع ترین جریان سنج یا فلوی مایع است که به مشتریان ما یک راه حل هوشمند برای نیازهای فردی برنامه آنها ارائه می دهد.

انواع دیگر فلومترها

 1. مترهای جریان گاز
 2. دستگاه های اندازه گیری جریان بخار
 3. جریان سنج های کوریولیس
 • سوالات متداول
ثبت سفارش
تعداد
عنوان