مقالات الکتروموتور

  • 413
  • 175 مرتبه
اینورتر تک فاز به سه فاز
درایو تکفاز به سه فاز | کنترل دور الکتروموتور تکفاز به سه فاز

اینورتر تک فاز به سه فاز

12/10/1398

اینورتر تکفاز به سه فاز درواقع یک نوع کنترل دور است که سرعت و میزان چرخش الکتروموتور را طی فرمول فرکانس متغیر و ولتاژ متغیر کنترل مینماید. ورودی یک اینورتر تکفاز به سه فاز، 220 ولت تکفاز و خروجی آن 380 ولت سه فاز میباشد. اینورتر تکفاز به سه فاز دربازه محدودی از قدرتها تولید شده است، تا بتواند تمامی انواع الکتروموتورها را که در شرایط و مصارف خاص (وجود برق تکفاز) مثل کاربردهای خانگی وجود دارند را تحت پوشش قرار دهد. تمامی خصوصیات اینورتر تکفاز به سه فاز مشابه  خصوصیات اینورتر سه فاز به سه فاز است. اینورتر تکفاز به سه فاز درواقع یک نوع کنترل دور است که سرعت و میزان چرخش الکتروموتور را طی فرمول فرکانس متغیر و ولتاژ متغیر کنترل مینماید. ورودی یک اینورتر تکفاز به سه فاز، 220 ولت تکفاز و خروجی آن 220 ولت سه فاز است. منطق تولید اینورتر تکفاز به سه فاز ،راه اندازی موتورهای سه فاز برای موقعیتهایی است که برق آنجا تکفاز باشد.  تمامی خصوصیات اینورتر تکفاز به سه فاز مشابه  خصوصیات اینورتر سه فاز به سه فاز است. 

آشنایی با اینورتر ها

اینورتر در معنی و در تعریف الکترونیک به یک نوع تبدیل کننده برق گفته می‌شود. این مبدل ورودی خود را که یک جریان مستقیم DC است را به یک جریان AC (متناوب) تبدیل می کند. جریان متناوب حاصل از این تبدیل بسته به نیاز می‌تواند در هر ولتاژ و فرکانسی باشد. به دستگاهی که این عمل تبدیل را انجام می دهد ،اینورتر گفته می شود.این دستگاه الکترونیکی به لحاظ عملی که انجام می‌دهد در طیف گسترده‌ای از کاربرد ها استفاده می شود. به عنوان مثال پنل های خورشیدی یا باتری که یکی از این کاربردهاست. برقی که توسط این پنل ها ایجاد می‌شود از نوع DC است که برای تبدیل آن به جریان AC از اینورتر استفاده می شود. به همین جهت به آن نوسان ساز نیز گفته می شود، البته نوسان ساز در قدرت های بالا.

اینورتر تکفاز به سه فاز

اینورتر تکفاز به سه فاز در معنی و در تعریف الکترونیک به یک نوع تبدیل کننده برق گفته می‌شود. این مبدل ورودی خود را که یک جریان مستقیم DC است را به یک جریان AC (متناوب) تبدیل می کند.جریان متناوب حاصل از این تبدیل بسته به نیاز می‌تواند در هر ولتاژ و فرکانسی باشد. به دستگاهی که این عمل تبدیل را انجام می دهد ،اینورتر گفته می شود.این دستگاه الکترونیکی به لحاظ عملی که انجام می‌دهد در طیف گسترده‌ای از کاربرد ها استفاده می شود. به عنوان مثال پنل های خورشیدی یا باتری که یکی از این کاربردهاست. برقی که توسط این پنل ها ایجاد می‌شود از نوع DC است که برای تبدیل آن به جریان AC از اینورتر استفاده می شود. به همین جهت به آن نوسان ساز نیز گفته می شود، البته نوسان ساز در قدرت های بالا. از دیگر مسائلی که اینورتر تکفاز به سه فاز در آن کاربرد فراوان دارد، راه اندازی الکتروموتورهاست.البته موتورهای الکتریکی دارای مدلهای فراوانی هستند و این سوال در اینجا مطرح می شود که آیا از اینورتر تکفاز به سه فاز می توان برای راه اندازی تمامی انواع موتورهای الکتریکی استفاده کرد؟ 

اینورتر تکفاز به سه فاز

از دیگر مسائلی که اینورتر در آن کاربرد فراوان دارد، راه اندازی الکتروموتورهاست. البته موتور های الکتریکی به خودی خود دارای انواع و مدل های فراوانی هستند و این سوال در اینجا مطرح می شود که آیا از اینورتر می توان برای راه اندازی تمامی انواع موتورهای الکتریکی استفاده کرد؟الکتروموتور ها در دو قالب اصلی دسته بندی می شوند موتورهای تک فاز و موتورهای سه فاز. برطبق همین دسته بندی باید گفت که از اینورتر تنها برای کنترل سرعت و راه اندازی  الکتروموتورهای سه فاز میتوان استفاده برد. البته خود اینورترها نیز از لحاظ نوع برق مصرفی به دو گونه تکفاز و سه فاز تقسیم می گردند ولی با همه این اوصاف تمامی اینورترها دارای خروجی سه فازهستند.

راه اندازی الکتروموتور سه فاز با اینورتر تکفاز به سه فاز 

الکتروموتورهای القایی به دو قالب اصلی دسته بندی می شوند، موتورهای تکفاز و موتورهای سه فاز. موتورهای سه فاز برای راه اندازی شدنشان نیاز به برق سه فاز دارند، حال اگر برق سه فاز در محل وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟ اینورترها از لحاظ نوع برق مصرفی به دو گونه اینورتر تکفاز به سه فاز و اینورتر سه فاز به سه فاز تقسیم می گردند، ولی به هر حال تمامی اینورترها دارای خروجی سه فازهستند و مختص راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز. از اینورتر تکفاز به سه فاز برای کنترل سرعت و حرکت الکتروموتورهای سه فاز استفاده می گردد، با این تفاوت که تغذیه برق ورودی اینورتر تکفاز به سه فاز ۲۲۰ ولت تکفاز می باشد . متاسفانه در بعضی موارد به اشتباه و غلط این گونه برداشت شده است که از اینورتر تکفاز به سه فاز جهت راه اندازی الکتروموتورهای تکفاز استفاده می گردد که این یک برداشت صددرصد غلط است. از اینورتر تکفاز به سه فاز تنها و تنها جهت راه اندازی و کنترل سرعت الکتروموتورهای سه فاز استفاده می گردد.از آنجایی که موقعیت و استقرار بعضی از الکتروموتورها ممکن است به نحوی باشد که دارای برق سه فاز نباشند (همانند موتورهای سه فاز در مصارف خانگی) از اینرو کمپانیهای سازنده اینورتر، جهت این نوع مصارف، اینورتر تکفاز به سه فاز را ارائه نموده اند. در واقع اینورتر تکفاز به سه فاز، برق تکفاز را طی چند مرحله، تبدیل به برق سه فاز برای الکتروموتور مینماید. به عبارت دیگر بوسیله اینورتر تکفاز به سه فاز میتوان یک موتور سه فاز را با برق تکفاز راه اندازی نمود. اینورتر تکفاز به سه فاز از لحاظ ساختاری مشابه اینورتر سه فاز به سه فاز است، با این تفاوت که یک طبقه مبدل CONVERTER اضافه دارد. اینورتر تکفاز به سه فاز تنها در محدوده قدرتهای 0.37 کیلووات الی 4 کیلووات موجود است.

اینورتر تکفاز

چند نمونه از مزایای اینورتر

اینورترها به جهت برنامه هوشمندی که دارند قابلیت تشخیص اندازه بار وارد شده به الکتروموتور را دارند و لذا مطابق با همان اندازه به موتور جریان مورد نیازرا ارائه می کنند. 
** تنظیم کننده دور و کنترل سرعت الکتروموتور.
** برنامه ریزی تغییر جهت دور، بسته به شرایط معین بدون نیاز به المان کنتاکتور و جلوگیری نمودن از ضربات قطع و وصل موتور که خود این موضوع نقش موثری در طول عمر موتور خواهد داشت.
** ON و OFF نمودن الکتروموتور بدون اینکه برق اصلی توسط مدارات فرمان قطع یا وصل گردد.
** قطع کامل ضربه های مکانیکی حاصل از راه اندازی الکتروموتور.
** جلوگیری از اضافه ولتاژ و اعمال آن به الکتروموتور.

بر اساس تعاریف فوق اینورترها دو دسته اند: اینورتر تک فاز به سه فاز | اینورتر سه فاز به سه فاز

از اینورتر تکفاز به سه فاز برای کنترل سرعت و حرکت الکتروموتور سه فاز استفاده می گردد با این تفاوت که تغذیه برق ورودی اینورتر ۲۲۰ ولت تکفاز می باشد . متاسفانه در بعضی موارد به اشتباه و غلط این گونه برداشت شده است که از اینورتر تک فاز به سه فازجهت راه اندازی الکتروموتورهای تکفاز استفاده می گردد که این یک برداشت صددرصد غلط است. از اینورتر تک فاز به سه فاز تنها و تنها جهت راه اندازی و کنترل سرعتالکتروموتورهای سه فاز استفاده می گردد.از آنجایی که موقعیت و استقرار بعضی از الکتروموتورها ممکن است به نحوی باشد که دارای برق سه فاز نباشند، از اینرو کمپانیهای سازنده اینورترجهت استفاده این نوع مصارف، اینورتر تک فاز به سه فاز را ارائه نموده اند.

الکتروموتور اینورتر دار

مزایای استفاده از اینورتر

اینورترها به جهت برنامه هوشمندی که دارند قابلیت تشخیص اندازه بار وارد شده به الکتروموتور را دارند و لذا مطابق با همان اندازه به موتور جریان مورد نیازرا ارائه می کنند.

** تنظیم کننده دور و کنترل سرعت الکتروموتور.

** برنامه ریزی تغییر جهت دور، بسته به شرایط معین بدون نیاز به المان کنتاکتور و جلوگیری نمودن از ضربات قطع و وصل موتور که خود این موضوع نقش موثری در طول عمر موتور خواهد داشت.

** ON و OFF نمودن الکتروموتور بدون اینکه برق اصلی توسط مدارات فرمان قطع یا وصل گردد.

** قطع کامل ضربه های مکانیکی حاصل از راه اندازی الکتروموتور.

** جلوگیری از اضافه ولتاژ و اعمال آن به الکتروموتور.

نتیجه منتج شده از چهارمزیت فوق این است که المان های مکانیکی شامل کوپلینگ ها ،تسمه و زنجیر ،گیربکسها و غیره به جهت کاهش چشمگیر ضربات مکانیکی افزایش طول عمر مفید خواهند داشت. همچنین چنانچه اضافه ولتاژ و بار در موتور  حادث گردد،بلافاصله اینورتر موتور را قطع خواهد نمود و همزمان پیغامی مبنی بر اضافه بار یا اضافه ولتاژ را منعکس خواهد کرد.جلوگیری از اثرات منتج از چپگرد و راست گرد شدن و خاموش و روشن شدن مداوم که قطعا منجر به گرم شدن و دست آخر سوختن الکتروموتور می‌انجامد.

به طور معمول درنبود اینورتر قدرت و توان الکتروموتور را بیشتر از اندازه کاربرد مورد نظر انتخاب می کنند که این امر خود باعث افزایش مصرف جریان کشیده شده از شبکه می گردد، اما زمانی که اینورتر در مدار راه انداز موتور قرار می‌گیرد به طور کاملاً هوشمند جریان مصرفی را در زمان‌های نیاز افزایش و کاهش می دهد ،که این امر به صورت کاملاً محسوس هزینه برق و انرژی مصرفی را کاهش می دهد.

در بعضی از کاربرد ها و مصارف مشاهده شده است که در زمان راه اندازی موتور جریانی بسیار بالا که گاهی اوقات در حدود شش برابر جریان نامی است از شبکه درخواست می شود که می تواند به شدت باعث ایجاد لطمه و خسارت به شبکه برق‌رسانی و نیز افت ولتاژ آنی و آسیب به دستگاهها گردد.اما به شرط استفاده از اینورتر، جریان مصرفی در لحظه راه اندازی نهایتاً در بیشترین حالت به اندازه دو دهم برابر بیشتر از جریان نامی موتور خواهد بود. به طور مثال در سیستمی که موتور بدون اینورتر راه‌اندازی شده است ،چنانچه جریان نامی موتور ۱۲ آمپر باشد در لحظه راه اندازی ،جریان حدود ۷۲ آمپر بوده و در عین حال به شرط وجود اینورتر، جریان در بیشترین حالت حدود ۱۴.4 آمپر خواهد بود. در اینورتر تک فاز به سه فاز این قابلیت وجود دارد تا بتوان الکتروموتور سه فاز ۳۸۰ ولت را با برق تک فاز ۲۲۰ ولت راه اندازی نمود، یعنی با امتیاز برق خانگی به راحتی می توان الکتروموتور سه فاز را راه اندازی کرد.

جمع بندی

 در اینورتر تک فاز به سه فاز این قابلیت وجود دارد تا بتوان الکتروموتور سه فاز  را با برق تک فاز ۲۲۰ ولت راه اندازی نمود، یعنی با امتیاز برق خانگی به راحتی می توان الکتروموتور سه فاز را راه اندازی کرد. در سال‌های اخیر برای اکثر مصارف و کاربردها شاهد افزایش و گسترش میزان استفاده ازکنترل دور بوده ایم که این موضوع در حال حاضر رو به افزایش است، علت اصلی آن را نیز می‌توان در کنترل دقیق دور و سرعت موتور به همراه کاهش مصرف انرژی از ناحیه اینورتر دانست. علتهای دیگری نیز دارد که به چند مورد از آن اشاره میشود : ذخیره انرژی تا سطح پنجاه درصد – افزایش بازه بهره وری مفید و عمر موثر قطعات مکانیکی – از بین رفتن شوک های راه اندازی.
اینورترها در توانهای مختلف وجود دارند که به تبع آن قیمتهای مختلفی هم دارند. البته در میان اینورترها، قیمت اینورتر تکفاز به سه فاز از اینورتر سه فاز به سه فاز هم رنج آن کمی بیشتر است، علت آنهم وجود یک طبقه اضافه در اینورتر تکفاز به سه فاز است. به اینورتر تکفاز به سه فاز اینورتر تکفاز و به اینورتر سه فاز به سه فاز اینورتر سه فاز نیز گفته میشود.

در سال‌های اخیر برای اکثر مصارف و کاربردها شاهد افزایش و گسترش میزان استفاده ازکنترل دور بوده ایم که این موضوع در حال حاضر رو به افزایش است، علت اصلی آن را نیز می‌توان در کنترل دقیق دور و سرعت موتور به همراه کاهش مصرف انرژی از ناحیه اینورتر دانست. استفاده از اینورتر علتهای دیگری نیز دارد که به چند مورد از آن اشاره میشود : ذخیره انرژی تا سطح پنجاه درصد – افزایش بازه بهره وری مفید و عمر موثر قطعات مکانیکی – از بین رفتن شوکهای راه اندازی.
 

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان