021-91304300

تمامی سفارشات از تاریخ 6 فروردین ماه به بعد ارسال خواهد شد

تخفیف شگفت انگیز

فلومتر آب

کاربرد فلومتر آب

فلومترها دارای کاربردهای در صنایع مختلف هستند که برای انواع گوناگون سیالات به کار می روند. تولیدات انواع فلومترهایی که برای سیالاتی مانند آب به کار می روند از سال 2021 طبق آمارها مبالغی به ارزش 9 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده که نسبت به سال های گذشته رشد 6-7 درصد را نشان می دهد.

بحث اندازه گیری فلوی آب در کارخانجات نه تنها برای عملکرد صحیح سیستم بلکه برای تولید خروجی و محصول با کیفیت ضروری است. این قابلیت اندازه گیری جریان به قدری مهم است که می تواند تفاوت بسیار زیادی را بین میزان سود و زیان در روند تولیدات کارخانه ها ایجاد کند.

تقریباً تمامی صنایع در فرآیندهای تولیدی خود به استفاده از مایعات علی الخصوص آب ها وابسته بوده و عدم اندازه گیری درست میزان آب می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.

پارامترهای موثر در اندازه گیری فلوی آب

دبی

به میزان جریان عبوری از یک سطح مقطع معین در یک زمان مشخص دبی گویند. سرعت به میزان اختلاف فشار نیز وابسته است. رابطه ی اساسی برای تعیین میزان جریان سیال عبوری به صورت مقابل است:

Q = VA

Q : دبی یا میزان جریان عبوری ( متر مکعب بر ثانیه)
V : سرعت سیال (متر بر ثانیه)
A : سطح مقطع (متر مربع)

واحدهای متفاوتی برای اندازه گیری دبی موجود است مانند لیتر بر دقیقه (LPM) و گالن بر دقیقه (GPM). عوامل دیگری نیز بر اندازه گیری سرعت سیال موثر است مانند ویسکوزیته و چگالی مایع.

در هنگام اندازه گیری میزان جریان عبوری سیال روش انجام این کار نیز بسیار مهم است. به طور کلی دو روش برای سنجش میزان جریان موجود است:

 1. جرمی
 2. حجمی • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

تأثیر چگالی

چگالی به صورت اندازه گیری جرم بر واحد حجم سنجیده می شود. فرمول گالی به صورت زیر سنجیده می شود.

D = M/V

D : چگالی g/cm3 (Density)
M : جرم (Mass)
V : حجم Cm (Volume)

 • به عنوان مثال، چگالی هوا 1/2 کیلوگرم در متر مکعب بیان می‌شود.
 • در بعضی از انواع سیالات مانند سیالات مایع با ایجاد تغییر در دما و فشار، چگالی نیز دستخوش تغییر شده ولی مقدار جرم همواره ثابت می‌ماند.
 • اندازه گیری مایعات به صورت حجمی از تکنیک های اصلی اندازه گیری جریان مایع است.
 • امّا نکته ی حائز اهمیت این است که شاید تأثیر تغییرات در فشار و دما در مایعات به اندازه‌ی گازها چشمگیر و مشهود نباشد.

اثرات گرانروی بر سیال

طبق تعریف میزان مقاومت یک سیال مایع در برابر جاری شدن را ویسکوزیته یا گرانروی گویند. دلیل این است که ترکیب مولکولی آن سیال، به نحوی است که اصطکاک داخلی زیادی به آن می دهد. بعضی از سیالات  به دلیل داشتن خواص ویژه، دارای ویسکوزیته ی کمتری نسبت به سایرین هستند.

فلومتر اندازه گیری جریان آب به روش حجمی

در زیر فلومتر آب که اندازه گیری جریان آب را به روش حجمی انجام می‌دهند بیان شده است.

1) فلومتر فشار دیفرانسیلی

در  فلومتر فشار دیفرانسیلی با ایجاد یک مانع در مسیر عبور جریان یک اختلاف فشار ایجاد می کنیم به این صورت که با اندازه گیری فشار سیال قبل از مانع و بعد از آن میزان اختلاف فشار را به دست می آوریم. این مقدار فشار حاصل شده می تواند مبنای محاسبه ی میزان جریان سیال عبوری یا دبی باشد.

فلومتر فشار دیفرانسیلی

عملکرد فلومتر فشار دیفرانسیلی

2) فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی از سنسور و ترانسمیتر تشکیل شده است. نحوه‌ی کار این فلومتر به این صورت است که سنسور در داخل لوله قرار گرفته و ولتاژ القایی که به وسیله‌ی عبور سیال رسانا ایجاد شده توسط سنسور دریافت می شود. با تغییر در سرعت و میزان سیال رسانای عبوری، در ولتاژ القایی تغییر ایجاد شده که این میزان تغییرات توسط سنسور حس شده و می‌تواند با انجام تنظیمات و کالیبراسیون مبنای اندازه گیری میزان سیال آب عبوری باشد.

فلومتر مغناطیسی

3) فلومترهای جا به جایی مثبت

در فلومتر جا به جایی مثبت یک محفظه وجود دارد که به طور مرتب پر و خالی می‌شود. در داخل این محفظه دو قطعه ی دوار به شکل چرخ دنده موجود است که زمانی که سیال وارد این محفظه شده، دو قطعه‌ی دوار شروع به چرخش می‌کند. هر چه سرعت سیال بیشتر باشد، میزان سرعت چرخش دو قطعه بیشتر بوده که با استفاده از اندازه گیری تعداد دفعات چرخش دو چرخ دنده میزان عبور سیال نیز مشخص می‌شود.

فلومتر جابه جایی مثبت

جریان سنج آب جابه جایی مثبت

4) فلومترهای توربینی

در این روش فلومتر دارای توربین به وسیله‌ی سیال مایع و به صورت هم جهت با سیال، شروع به چرخش می‌کند. با استفاده از محاسبه ی تعداد دفعات چرخش توربین در مدت زمان مشخص و با انجام تنظیمات و کالیبراسیون میزان جریان سیال عبوری مشخص می شود.

فلومتر توربینی

جریان سنج آب توربینی

5) فلومترهای اولتراسونیک

فلومتر اولتراسونیک در این روش با استفاده از انتشار امواج اولتراسونیک اندازه گیری جریان را انجام می دهد. دو سنسور در دو طرف لوله ی انتقال سیال قرار گرفته که با فرکانس خاصی امواج از بین سیال عبوری ارسال شده و سنسور گیرنده  آن را دریافت می‌کند. با تغییر در سرعت  سیال عبوری، فرکانس موج ارسالی دچار تغییر شده و می‌توان با انجام کالیبراسیون میزان فلوی عبوری را تعیین کرد.

فلومتر اولتراسونیک

6) فلومتر گردابی (ورتکس)

فلومترهای گردابی در داخل خود دارای یک بخش به صورت مانع است که در پشت این مانع، بعد از برخورد سیال با آن، گرداب هایی در داخل سیال ایجاد می شود که با استفاده از اندازه گیری پالس‌ها و ارتعاشات ناشی از گرداب ها در جریان سیال توسط سنسور، می توان با انجام کالیبراسیون میزان فلوی جریان را اندازه گیری نمود. فلومترهای ورتکس علاوه بر اندازه گیری آب‌ برای کلیه ی مایعات، گازها و بخارها کاربرد دارند.

فلومتر گردابی

عملکرد فلومتر ورتکس

فلومتر اندازه گیری جریان آب به روش جرمی

در زیر فلومترهایی که اندازه گیری جریان آب را به روش جرمی انجام می‌دهند بیان شده است.

فلومتر کوریولیس

در فلومترکوریولیس، یک اکچویتور یا نوسان ساز باعث ایجاد ارتعاش در سیال می شود دو سنسور در مسیر عبور جریان سیال این ارتعاشات با فرکانس خاص را حس کرده و در صورت ایجاد تغییر در سرعت، فرکانس ارتعاش حس شده توسط دو سنسور تغییر کرده و این تغییرات در فرکانس می‌تواند مبنای اندازه گیری جریان سیال عبوری باشد. این فلومتر تنها جریان سنجی است که به روش جرمی میزان فلوی آب را اندازه گیری می کند.

فلومتر کوریولیس

جریان سنج آب کوریولیس

 • سوالات متداول
ثبت سفارش
تعداد
عنوان