کارگاه های آموزشی

دوره آموزشی پمپ
 


دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

دوره آموزشی اینکوترمز Incoterms

دوره آموزشی کمپرسور

دوره آموزشی صنعتی

 

دوره آموزشی انبار گردانی در مشهد

دوره آموزشی بیرینگ و یاتاقان  در مشهد
 

مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر در سازمان 

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 5  بهمن

دوره آموزشی صنعتی در مشهد

دوره آموزشی استراتژی های حذف خرابی های اضطراری 

(خرابی صفر)

 به همراه مدرک معتبر فنی و حرفه ای

زمان: 27  دی

آموزشگاه صنعتی در مشهد

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی 

به همراه کارگاه آموزشی

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 21  دی

آموزش مدیریت سازمانی

دوره آموزشی شناخت، عیب یابی، تعمیر، مونتاژ و دمونتاژ

گیربکس های صنعتی

همراه با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 6 و 7  دی

کلاس گیربکس صنعتی

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات تخصصی 

سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 13 و 14  دی

آموزش سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

دوره آموزشی صنعتی

دوره آموزشی آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی

با حضور جناب آقای عاکفی کارشناس متخصص اداره تامین اجتماعی

به همراه جلسه پرسش و پاسخ

زمان: 23  آذر

آموزش قانون تامین اجتماعی

تصاویر مربوط به دوره آموزشی آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی 

 دوره آموزش PLC پیشرفته (تئوری و عملی) با ظرفیت 15 نفر

با امکانات کامل برای برگزاری دوره

زمان: 19 تا 30 آذر

کارگاه PLC مشهد

دوره آموزشی تولید ناب

 با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 9 آذر

دوره آموزشی صنعتی در مشهد

دوره آموزشی انبارگردانی و حسابداری انبار 

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 19 بهمن

 

شناخت، عیب یابی و تعمیر بیرینگ ها و یاتاقان ها 

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 11و12  بهمن

 

دوره آموزشی انبارگردانی و حسابداری انبار 

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 19 بهمن

 

شناخت، عیب یابی و تعمیر بیرینگ ها و یاتاقان ها 

 دارای مدرک معتبر فنی حرفه ای

زمان: 11و12  بهمن

 

 

دوره آموزشی مذاکره موفق

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

 
 

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان