بستن
دسته بندی کالا

کنداکتیویتی متر EZDO مدل CD-104

ﮐﻨﺪاﮐﺘﯿﻮﯾﻤﺘﺮ:  mS 0.0~ 200.0 ﺑﺎ دﻗﺖ 0.1/1μS/0.01/0.1 mS 
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﺞ: ppt 0.0~66.7  ، ﺑﺎ دﻗﺖ : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt 

ﺷﻮری ppt: Salt 0.0~50.0 ﺑﺎ دﻗﺖ: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

دﻣﺎ: ℃ 0-110.0  ﺑﺎ دﻗﺖ ℃ 0.1 

اﻣﮑﺎن ATC و ﯾﺎ MTC

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه دﺳﺘﯽ ، ﻣﻠﺤﻘﺎت: اﻟﮑﺘﺮود EC ، ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه 1413uS و 9v ، 12880uS ﺑﺎﺗﺮی، ﭘﺮاب دﻣﺎ ، ﻣﻨﻮال،ﺟﻌﺒﻪ ﺣﻤﻞ  

ثبت سفارش
۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • نقد و بررسی
  • مشخصات فنی
  • محصولات مشابه
  • نظرات کاربران