شرینک دیسک برای شافت 80 - 17 میلیمتر و گشتاور تا 4300kNm

خصوصیات :
اتصال صلب
اقتصادی
ایجاد هم محوری
گشتاور پایین - متوسط
تلرانس آزاد Rt<= 16µm                        h8
کاربرد :
کاهش دهنده طول محورهای انتقال
ترمیم محورهای انتقال
اتصال شافتهای تحلیل رفته

این مدل از شرینک دیسک ﺑﺮاﯼ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ. مدل 500 از شرینک دیسک ها یک ﮔﺰﻳﻨﻪ اﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ اﺗﺼﺎل دو ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ شافت انتقال است.

تماس بگیرید
  • مشخصات فنی
  • نظرات کاربران
  • ...
  • نقد و بررسی
  • محصولات مشابه
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان