سنسور های سوئیچ سطح نوری

سنسور سطح نوری که به آنها سوئیچ یا سنسور سطح نوری نیز گفته می شود ، بر اساس اصل شکست نور کار می کنند.

این سنسور شامل یک منبع نور LED و یک فوتوترانزیستور است. هنگامی که سطح رسانه زیر سنسور باشد ، نور از LED به سمت فوتوترانزیستور منعکس می شود.

کارکرد سنسور سطح نوری

هنگامی که سطح رسانه افزایش می یابد و سنسور غوطه ور می شود ، مقداری از نور از طریق لنز سنسور به داخل رسانه شکسته می شود ، که سطح سیگنال را به فوتوترانزیستور تغییر می دهد و نشانگر رسیدن سطح رسانه به سنسور را قادر می سازد.

سنسور سطح نوری سنسور نقطه ای هستند و برای نظارت بر شرایط زیاد ، کم یا متوسط سطح مایع مناسب هستند.

سنسور سطح نوری

مایعاتی که می توانند سنسور را پوشش دهند ، آنهایی که حباب دارند یا کف می کنند ، و همچنین سطوح مخزن بسیار انعکاسی ، می توانند باعث مشکلاتی در عملکرد این دستگاه ها شوند.
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان