تخفیف شگفت انگیز

تسمه و پولی

سیستم تسمه و پولی برای انتقال نیرو و قدرت بین دو شافت طراحی و تولید میشوند. تسمه پولی حرکت چرخشی و گشتاور را از شفتی به شفت دیگر منتقل میکند. این سیستم تشکیل شده از تسمه به همراه حلقه (قرقره) میباشد که تسمه دور قرقره یا پولی پیچیده میشود. تسمه وظیفه دارد که در یک سیستم دو قرقره ای، قرقره ها را با جهت حرکت خود همراه کند.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین
    الکتروموتور و گیربکس پمپ و تجهیزات مرتبط اینورتر و ابزار دقیق اپراتور