تخفیف شگفت انگیز

فلومتر ترمال

نحوه عملکرد جریان سنج های حرارتی

جریان سنج های حرارتی از خواص حرارتی سیال برای اندازه گیری جریان سیال جاری در لوله یا مجرای استفاده می کنند. در یک جریان سنج حرارتی معمولی ، مقدار اندازه گیری شده گرما به بخاری سنسور اعمال می شود. مقداری از این گرما در سیال جاری از بین می رود. با افزایش جریان ، گرمای بیشتری از دست می رود. مقدار گرمای از دست رفته با استفاده از اندازه گیری (های) دما در حسگر حس می شود. فرستنده از اندازه گیری دمای ورودی و دما برای تعیین جریان سیال استفاده می کند. بیشتر جریان سنج های حرارتی برای اندازه گیری جریان گاز استفاده می شود. جریان سنج های حرارتی 2 درصد از فروش جهانی جریان سنج را نشان می دهد. مقدار گرمای از دست رفته از سنسور بستگی به طراحی سنسور صنعتی و خواص حرارتی سیال دارد.

کاربرد جریان سنج حرارتی

خواص حرارتی سیال می تواند با فشار و دما متفاوت باشد، اما این تغییرات در اکثر کاربردها معمولاً کوچک هستند. در این موارد که خصوصیات حرارتی سیال در طول فرآیند نسبتاً ثابت است ، می توان از جریان سنج های حرارتی برای اندازه گیری جریان جرم سیال استفاده کرد زیرا اندازه گیری جریان حرارتی به فشار یا دمای سیال بستگی ندارد. با این حال ، در بسیاری از کاربردها ، خواص حرارتی سیال می تواند به ترکیب سیال بستگی داشته باشد.

در این کاربردها ، ترکیب متفاوت سیال در طول عملیات واقعی می تواند بر اندازه گیری جریان حرارتی تأثیر بگذارد. بنابراین ، مهم است که تامین کننده دبی سنج حرارتی ترکیب سیال را تشخیص دهد تا از ضریب کالیبراسیون مناسب برای تعیین دقیق میزان جریان استفاده شود. با توجه به این محدودیت ، جریان سنج های حرارتی معمولاً برای اندازه گیری جریان گازهای خالص استفاده می شود. تأمین کنندگان می توانند اطلاعات کالیبراسیون مناسبی را برای سایر مخلوط های گاز ارائه دهند ، اما دقت دبی سنج حرارتی در گرو یکی بودن مخلوط گاز واقعی و مخلوط گاز مورد استفاده برای اهداف کالیبراسیون است. به عبارت دیگر ، دقت یک جریان سنج حرارتی که برای یک مخلوط گاز معین کالیبره شده است ، در صورتی که گاز واقعی دارای ترکیب متفاوت باشد ، کاهش می یابد.

مزایا و معایب

هزینه حرارتی متوسط ​​است و برای گازهای کم فشار مناسب است. آنها برای اندازه گیری جریان پشته و کاربردهای نظارت بر انتشار مناسب هستند. مدل های درج اگر برای اندازه گیری لوله های بزرگ استفاده می شوند ، برای اندازه های بزرگ لوله انتخاب بسیار خوبی هستند. بهترین ویژگی این است که اگر گاز شناخته شود ، متر جریان جرم واقعی را بدون نیاز به وارد کردن فشار در محاسبه می خواند. دقت فقط متوسط ​​است و در درجه اول برای گاز استفاده می شود. برای جریان بخار خوب نیست.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین

نحوه استفاده از جریان سنج های حرارتی

جریان سنج های حرارتی را غالبا برای سنجش جریان جرمی گاز تمیز مانند هوا، نیتروژن، هیدروژن، هلیوم، آمونیاک، آرگون و سایر گازهای صنعتی مورد استفاده قرار می دهند.

مخلوط هایی مانند جریان پشته دودکش و جریان بیوگاز را می توان زمانی که ترکیب آنها مشخص است اندازه گیری کرد. مزیت این فناوری وابستگی آن به خواص حرارتی است که تقریباً مستقل از چگالی گاز است. هنگام اندازه گیری دبی سنج ترمال برای اندازه گیری جریان گازهایی با ترکیب جدید و یا متغیر ، مانند گازهای خروجی هیدروژن و سایر مخلوط هایی که می توانند بر اندازه گیری دبی سنج ترمال تأثیر نامطلوبی داشته باشند ، احتیاط کنید. فلومتر ترمال را برای گازهای تمیز ، بهداشتی و خورنده که در آنها خصوصیات حرارتی سیال مشخص است ، مورد استفاده قرار می دهند. جریان سنج حرارتی معمولاً برای اندازه گیری گازهای خالص مانند نمونه هایی که برای آزمایشات آزمایشگاهی و در تولید نیمه هادی استفاده می شود ، استفاده می شود. آنها می توانند در کارخانه های شیمیایی و پتروشیمی هنگامی که ویژگی های حرارتی گاز مشخص است ، استفاده شوند. با توجه مناسب به مصالح ساختمانی ، می توان جریان گازهای خورنده مانند کلرید هیدروژن و سولفید هیدروژن را اندازه گیری کرد.

صنایع مورد استفاده

به ترتیب اندازه ، این ها در نفت و گاز ، نیرو ، مواد شیمیایی ، آب و ضایعات ، فلزات و معادن ، غذا و نوشیدنی ، خمیر کاغذ ، صنایع داروسازی و نساجی استفاده می شوند.

  • سوالات متداول
الکتروموتور و گیربکس پمپ و تجهیزات مرتبط اینورتر و ابزار دقیق اپراتور