سنسور سطح خازنی

حسگرهای سطح خازنی متکی به این واقعیت هستند که محیط یا سیال تحت نظارت دارای یک ثابت دی الکتریک متفاوت از هوا است و با استفاده از این اختلاف میزان مایعات در مخزن را به سطح سنسور رسانده است.
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین

سنسور سطح خازنی

این سنسور از دو صفحه تشکیل شده که از طریق آنها یک میدان الکتریکی ایجاد می شود.

تغییرات در خازن اندازه گیری می شود ، مانند زمانی که هوای بین صفحات توسط مایع تحت نظارت جایگزین شود و ثابت دی الکتریک مواد دخالت بین صفحات خازن تغییر کند.

تغییرات در مقدار ظرفیت انعکاسی از سطح مایع در مخزن است.

سنسور سطح

کاربرد سنسور سطح خازنی

نسخه هایی از سنسور سطح خازنی در دسترس هستند که می توانند برای برنامه های غوطه وری و غیر تماسی استفاده شوند و سبک های مختلفی برای استفاده با رسانه های ثابت و پایین دی الکتریک وجود دارد.

آنها به طور كلی كوچك ، ارزان و دقیق هستند ، اما نیاز به كالیبراسیون در محل قرارگیری هر نوع مجرا یا لوله دارند و برای همه مایعات مناسب نیستند.

  • سوالات متداول
ثبت سفارش
تعداد
عنوان