• 1833
  • 749 مرتبه
خطاهای اینورتر پنتاکس و راه حل ها

خطاهای اینورتر پنتاکس و راه حل ها

21 اسفند 1401

اینورتر پنتاکس دارای 51 هشدار خطا و عملکرد حفاظتی است و قادر به استفاده کامل از عملکردهای مختلف دستگاه است، در حالی که اجرای کامل حفاظت ها را انجام می دهد. ممکن است در طول عملیات با خطاهای مختلف زیر روبرو شوید، با تجزیه و تحلیل جدول می توان دلایل ایجاد خطا را کنترل کرده و اشکالات احتمالی را برطرف نمود.

هشدار خطاها و راه حل ها

اینورتر پنتاکس هنگام وقوع خطا، برای حفاظت و جلوگیری از وقوع اتفاق، هشدار حفاظتی اینورتر عمل کرده و ابتدا ترمینال های خروجی اینورتر را قطع می کند. سپس کنتاکت رله خطا فعال می شود و کد خطا روی نمایشگر اینورتر ظاهر می شود. کاربر می تواند با استفاده از این مطلب، نوع خطا را مشخص کرده و قبل از تماس با بخش خدمات شرکت، علت خطا را بررسی کرده و روش رفع آن را پیدا کند. اگر خطا ناشی از دلایل نامشخص است که قابل رفع نمی باشد، لطفا به طور مستقیم با نمایندگان یا شرکت تماس بگیرید. توجه داشته باشید که در میان 51 خطای هشدار دهنده، خطا شماره 22 ، Err22 به اضافه جریان یا اضافه ولتاژ سخت افزار اشاره دارد. در اغلب موارد، خطای اضافه ولتاژ منبع ولتاژ منجر به خطای 22 = Err22 می شود.

اینورتر پنتاکس

عنوان خطا حفاظت از واحد اینورتر
کد خطا No.1= Err01
علل احتمالی وقوع این خطا اتصال کوتاه مدار خروجی اینورتر
کابل کشی طولانی بین موتور و اینورتر
اضافه دمای ماژول
شل بودن سیم کشی داخلی اینورتر
اشکال برد کنترل اصلی
اشکال برد درایو
اشکال ماژول اینورتر
روش های رفع خطا خطاها و اشکالات خارجی را از رفع کنید.
فیلتر راکتور در خروجی اینورتر اضافه کنید.
کنترل مجرای هوا، فن و از بین بردن مشکلات موجود.
همه سیم های اتصال را کنترل کنید.
با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

 

عنوان خطا اضافه جریان در شتاب مثبت Acc
کد خطا No.2= Err02
علل احتمالی وقوع این خطا زمان شتاب خیلی کوتاه است.
افزایش مقدار گشتاور یا منحنی V / F نامناسب است.
ولتاژ پایین
مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور
راه اندازی موتور در حال چرخش
افزایش ناگهانی بار در فرایند شتاب افزاینده
انتخاب توان اینورتر پائین تر از موتور
روش های رفع خطا زمان شتاب را افزایش دهید.
افزایش گشتاور دستی یا منحنی V / F را تنظیم کنید.
ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
از بین بردن خطاهای خارجی اینورتر
شناسایی پارامترهای موتور
انتخاب مد ردیابی سرعت موتور یا راه اندازی مجدد پس از توقف کامل موتور
پلغو افزایش ناگهانی بار هنگام شتاب گرفتن موتور
انتخاب اینورتر با توان متناسب با موتور

 

عنوان خطا اضافه جریان هنگام شتاب کاهنده Dec
کد خطا No.3= Err03
علل احتمالی وقوع این خطا مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
حالت کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور
زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه است.
ولتاژ پایین
افزایش ناگهانی بار در فرآیند توقف موتور
عدم استفاده از مقاومت ترمز یا واحد ترمز
روش های رفع خطا خطاهای خارجی را از بین ببرید.
شناسایی پارامترهای موتور
زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
لغو افزایش ناگهانی بار هنگام توقف موتور
نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز

 

عنوان خطا اضافه جریان در سرعت ثابت
کد خطا No.4= Err04
علل احتمالی وقوع این خطا مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامترهای موتور
ولتاژ پایین
افزایش ناگهانی بار
انتخاب توان اینورتر پائین تر از موتور
روش های رفع خطا خطا های خارجی را از بین ببرید.
شناسایی پارامترهای موتور
ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
لغو افزایش ناگهانی بار
انتخاب اینورتر با توان بالاتر متناسب با موتور

 

عنوان خطا اضافه ولتاژ در شتاب افزاینده Acc
کد خطا No.5= Err05
علل احتمالی وقوع این خطا واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.
ولتاژ ورودی بالا
اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
زمان شتاب خیلی کوتاه است.
روش های رفع خطا نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز
ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید.
زمان شتاب را افزایش دهید.

 

عنوان خطا اضافه ولتاژ در حالت شتاب کاهنده Dec
کد خطا No.6= Err06
علل احتمالی وقوع این خطا ولتاژ ورودی بالا
اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
زمان شتاب کاهنده خیلی کوتاه است.
واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.
روش های رفع خطا ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز تنظیم کنید.
زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب کنید.

 

عنوان خطا اضافه ولتاژ در سرعت ثابت
کد خطا No.7= Err07
علل احتمالی وقوع این خطا اعمال نیروی خارجی به موتور
ولتاژ ورودی بالا
روش های رفع خطا نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید.
2، ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

 

عنوان خطا اضافه ولتاژ در سرعت ثابت
کد خطا No.8= Err08
علل احتمالی وقوع این خطا ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
روش های رفع خطا ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

 

عنوان خطا خطای ولتاژ کم
کد خطا No.9= Err09
علل احتمالی وقوع این خطا قطع برق لحظه ای
ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
اشکال در ولتاژ باس DC
اشکال در یکسوساز
اشکال در برد درایور
اشکال در برد کنترل
روش های رفع خطا ریست خطا
ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

 

عنوان خطا اضافه بار اینورتر
کد خطا No.10= Err10
علل احتمالی وقوع این خطا انتخاب اینورتر با قدرت کم
بار بیش از حد روی موتور یا مشکل مکانیکی موتور
روش های رفع خطا  انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر
بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.

 

عنوان خطا اضافه بار موتور
کد خطا No.11= Err11
علل احتمالی وقوع این خطا انتخاب اینورتر با قدرت کم
تنظیم نادرست پارامتر P9.01
بار بیش از حد یا مشکل مکانیکی موتور
روش های رفع خطا انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر
تنظیم P9.01 به درستی
بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.

 

عنوان خطا قطعی فاز ورودی
کد خطا No.12= Err12
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال برد درایور
اشکال در حفاظت از رعد و برق (BESP)
اشکال در برد کنترل
اشکال در منبع تغذیه ورودی 3 فاز
روش های رفع خطا جایگزین برد درایور، برد کنترل یا کنتاکتور
با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
خطاهای خارجی را از بین ببرید.

 

عنوان خطا قطعی فاز خروجی
کد خطا No.13= Err13
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال در کابل کشی بین موتور و اینورتر
خروجی سه فاز نامتعادل اینورتر
اشکال در برد کنترل یا برد درایور
اشکال در ماژول قدرت
روش های رفع خطا رفع خطاهای خارجی
خروجی 3 فاز را بررسی کنید و اشکالات را رفع کنید.
با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

 

عنوان خطا اضافه دمای ماژول
کد خطا No.14= Err14
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال در کانال هوا
اشکال در فن
دمای محیط بالا
اشکال در ترمیستور ماژول
اشکال در ماژول اینورتر
روش های رفع خطا تمیز کردن گرد و غبار کانال هوا
تعویض فن
کاهش دمای محیط
تعویض ترمیستور
تعویض ماژول اینورتر

 

عنوان خطا خطای تجهیزات خارجی
کد خطا No.15= Err15
علل احتمالی وقوع این خطا ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق DI
ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق IO
روش های رفع خطا ریست عملیات

 

عنوان خطا خطای ارتباط سریال
کد خطا No.16= Err16
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال در کابل ارتباطی
تنظیم اشتباه کارت توسعه ارتباطی P0.28 
تنظیم اشتباه پارامترهای ارتباطی گروه PD
اشکال در موقعیت دستگاه
روش های رفع خطا کابل ارتباطی را بررسی کنید.
پارامترهای کارت ارتباطی را به درستی تنظیم کنید.
پارامترهای ارتباط سریال را به درستی تنظیم کنید.
موقعیت دستگاه را بررسی کنید.

 

عنوان خطا خطای کنتاکتور
کد خطا No.17= Err17
علل احتمالی وقوع این خطا قطع فاز ورودی
اشکال در برد درایور و کنتاکتور
روش های رفع خطا اشکالات خارجی را برطرف کنید.
برد درایور، برد تغذیه یا کنتاکتور را جایگزین کنید.

 

عنوان خطا خطای بازرسی جریان
کد خطا No.18= Err18
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال برد درایور
اشکال ترانس های هال افکت
روش های رفع خطا تعویض برد درایور
تعویض ترانس های هال افکت

 

عنوان خطا خطای تیونینگ موتور
کد خطا No.19= Err19
علل احتمالی وقوع این خطا زمان طولانی در فرآیند شناسایی پارامتر موتور
تنظیم اشتباه پارامترهای موتور
روش های رفع خطا کابل بین اینورتر و موتور بررسی کنید.
تنظیم پارامترهای موتور به درستی با توجه به پلاک موتور

 

عنوان خطا خطای کارت انکودر
کد خطا No.20= Err20
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال انکودر
اشکال کارت انکودر
عدم سازگاری نوع انکودر
خطای اتصالات انکودر
روش های رفع خطا انکودر را جایگزین کنید.
کارت انکودر را جایگزین کنید.
تنظیم نوع انکودر موتور به درستی
اشکالات مداری را برطرف کنید.

 

عنوان خطا خطای خواندن و نوشتن در حافظه EEPROM
کد خطا No.21= Err21
علل احتمالی وقوع این خطا حافظه آسیب دیده
روش های رفع خطا تعویض برد کنترل اصلی

 

 

عنوان خطا خطای سخت افزاری اینورتر
کد خطا No.22= Err22
علل احتمالی وقوع این خطا وجود اضافه ولتاژ
وجود اضافه جریان
روش های رفع خطا با توجه به خطای اضافه ولتاژ رفتار کنید.
با توجه به خطای اضافه جریان رفتار کنید.

 

عنوان خطا خطای اتصال کوتاه زمین
کد خطا No.23= Err23
علل احتمالی وقوع این خطا اتصال کوتاه موتور به زمین
روش های رفع خطا کابل یا موتور را جایگزین کنید.

 

عنوان خطا خطای رسیدن به زمان کل در حال کار
کد خطا No.26= Err26
علل احتمالی وقوع این خطا رسیدن به زمان حال کار تنظیم شده
روش های رفع خطا پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر

 

عنوان خطا خطای 1 تعریف شده توسط کاربر
کد خطا No.27= Err27
علل احتمالی وقوع این خطا ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI
ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO
روش های رفع خطا ریست عملیات

 

عنوان خطا خطای 2 تعریف شده توسط کاربر
کد خطا No.28= Err28
علل احتمالی وقوع این خطا ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI
ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO
روش های رفع خطا ریست عملیات

 

عنوان خطا خطای رسیدن به زمان کل روشن بودن
کد خطا No.29= Err29
علل احتمالی وقوع این خطا رسیدن به زمان کل روشن بودن تنظیم شده
روش های رفع خطا پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر

 

عنوان خطا خطای قطع بار موتور
کد خطا No.31= Err31
علل احتمالی وقوع این خطا فیدبک PID کمتر از مقدار تعیین شده PA.26
روش های رفع خطا سیگنال فیدبک PID را بررسی کنید یا PA.26 را به مقدار مناسب تنظیم کنید.

 

عنوان خطا خطای محدودیت جریان هر موج
کد خطا No.40= Err40
علل احتمالی وقوع این خطا بارگذاری بیش از حد موتور یا قفل موتور
انتخاب اینورتر با قدرت کمتر
روش های رفع خطا بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.
اینورتر با قدرت بیشتر انتخاب کنید.

 

عنوان خطا خطای سوئیچ موتور
کد خطا No.41= Err41
علل احتمالی وقوع این خطا تغییر موتور در حین کار اینورتر
روش های رفع خطا موتور را پس از توقف اینورتر تغییر دهید.

 

عنوان خطا خطای انحراف بیش از حد سرعت
کد خطا No.42= Err42
علل احتمالی وقوع این خطا تنظیم نامناسب پارامتر بازرسی P9.69، P9.60
پارامترهای انکودر اشتباه تنظیم شده است.
عدم شناسایی پارامتر
روش های رفع خطا تنظیم پارامترهای بازرسی به درستی با توجه به وضعیت واقعی
تنظیم پارامترهای انکودر موتور به درستی
شناسایی پارامترهای موتور

 

عنوان خطا خطای اضافه سرعت موتور
کد خطا No.43= Err43
علل احتمالی وقوع این خطا بدون شناسایی پارامترهای موتور
پارامترهای انکودر اشتباه تنظیم شده است.
تنظیم اشتباه پارامتر بازرسی P9.69، P9.60
روش های رفع خطا شناسایی پارامترهای موتور
تنظیم پارامترهای انکودر موتور به درستی
تنظیم پارامترهای بازرسی به درستی با توجه به شرایط واقعی

 

عنوان خطا خطای اضافه دمای موتور
کد خطا No.45= Err45
علل احتمالی وقوع این خطا اشکال در سیم کشی سنسور دما
درجه حرارت بیش از حد موتور
روش های رفع خطا بررسی سیم کشی سنسور دما و رفع اشکال
کاهش فرکانس سوئیچینگ یا سایر اقدامات خنک کننده برای موتور

 

عنوان خطا خطای موقعیت اولیه
کد خطا No.51= Err51
علل احتمالی وقوع این خطا انحراف بیش از حد بین پارامترهای موتور و مقادیر واقعی
روش های رفع خطا بررسی دوباره تنظیمات پارامتر موتور ، توجه به جریان نامی موتور

خطاها رایج و راه حل ها

در طول کار اینورتر، خطاهای زیر ممکن است رخ دهد. لطفا با مراجعه به روش های زیر تجزیه و تحلیل ساده این خطاها را انجام دهید:

شماره نوع خطا دلایل احتمالی راه حل ها
1 هیچ نمایشگر یا کد خطایی در هنگام روشن شدن اینورتر وجود ندارد. تغذیه ورودی غیر طبیعی، اشکال برد منبع تغذیه، اشکال در یکسوساز، آسیب به مقاومت های اینورتر، خطای برد کنترل یا صفحه کلید، برد درایور، قطع اتصال صفحه کلید بررسی منبع تغذیه ورودی، ولتاژ باس، اتصال مجدد کابل 26 رشته، با سازنده مشورت کنید.
2 نمایش " 510 " در هنگام روشن شدن اتصال نامناسب بین برد درایور و برد کنترل ، آسیب برد کنترل، موتور یا کابل موتور اتصال کوتاه، خطای سنسور جریان یا شبکه ولتاژ اتصال مجدد کابل 26 رشته، با سازنده مشورت کنید.
3 "خطا 23 = Err23" خطا هنگام روشن شدن موتور یا کابل خروجی به زمین اتصال دارد، اینورتر آسیب دیده است. عایق کابل موتور و خروجی را اندازه گیری کنید، با سازنده مشورت کنید.
4 اینورتر به طور معمول هنگام روشن شدن دستگاه نمایش داده می شود، اما کد " 510 " در طول کار نمایش داده می شود و اینورتر بلافاصله متوقف می شود. فن آسیب دیده یا مسدود شده است، خطای اتصال کوتاه فن را تعویض کنید، خطای اتصال کوتاه خارجی را حذف کنید.
5 گزارش خطای ERR14 = Err14 (دمای بالای ماژول) فرکانس سوئیچینگ بالا تنظیم شده است ، فن آسیب دیده و یا مجرای هوا مسدود شده است، اجزای داخلی اینورتر آسیب دیده است. تعویض فن، تمیز کردن مجرای هوا ،کاهش فرکانس سوئیچینگ (P0.15)، با سازنده مشورت کنید.
6 موتور بدون چرخش پس از روشن شدن اینورتر اشکال موتور یا کابل موتور، پارامترهای اینورتر (پارامترهای موتور) اشتباه تنظیم شده است، اتصال ضعیف بین برد درایور و کنترل موتور را تعویض کنید یا اشکال مکانیکی را برطرف کنید، پارامترها را بررسی کرده و تنظیمات را چک کنید، اتصال بین اینورتر و موتور را بررسی کنید.
7 ترمینال DI غیرفعال است. تنظیم اشتباه پارامترهای اینورتر، سیگنال خارجی اشتباه است، جامپر SP و 24V اشتباه وصل شده، اشکال برد کنترل بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای مربوط به P4 ، اتصال مجدد کابل ها، بررسی جامپر +V24 ، با سازنده مشورت کنید.
8 کنترل برداری حلقه بسته، سرعت موتور نمی تواند افزایش یابد. خطای انکودر؛ خطای کارت انکودر؛ خطای برد درایو؛ اتصال اشتباه انکودر یا اتصال ضعیف انکودر را تعویض کنید و اتصالات را دوباره چک کنید، کارت انکودر را تعویض کنید، با سازنده مشورت کنید.
9 اینورتر به طور مرتب خطای اضافه جریان و اضافه ولتاژ می دهد. تنظیم اشتباه پارامترهای موتور، تنظیم اشتباه acc./dec، نوسان بار تنظیم مجدد پارامترهای موتور یا اتوتیونیگ موتور ، تنظیم مناسب acc./dec. ، مشورت با سازنده
اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.