تخفیف شگفت انگیز

فلو ترانسمیتر

فلومتر حجمی

جریان سنج حجمی ، مترهایی هستند که برای اندازه گیری جریان حجمی که حجم مایع یا گازی است که در واحد زمان عبور می کند ، طراحی شده اند. اگرچه تقریباً می توان از هر واحد حجم یا واحد زمان استفاده کرد، اما ما معمولاً جریان حجمی را به عنوان گالن در دقیقه (gpm) برای آب و سایر مایعات و فوت مکعب در دقیقه (cfm) برای هوا و سایر گازها می بینیم.

تکنیک های اندازه گیری فلومتر حجمی

 • فلومتر جا به جایی مثبت: فرستنده های جریان از جابجایی مثبت (PD) ، جریان جرم واقعی، سونوگرافی، الکترومغناطیس و سایر تکنیک های اندازه گیری استفاده می کنند. دستگاه های PD مایعات را به افزایش های خاصی تقسیم می کنند که با روش های مکانیکی یا الکترونیکی شمارش می شوند. نمونه هایی از فلومتر شامل پیستون متر، دنده بیضی شکل، دیسک های تغذیه کننده و روتامتر است.
 • فلومتر التراسونیکفلومتر التراسونیک شامل مترهای اثر داپلر و مترهای زمان پرواز هستند.
 • فلومتر مغناطیسی: در فلومتر مغناطیسی دستگاه های الکترومغناطیسی از مایع به عنوان رسانا استفاده می کنند و میدان مغناطیسی توسط کویل های پرانرژی خارج از یک لوله جریان ایجاد می شود.

ادامه متن در پایین صفحه...
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

فلو ترانسمیتر حجمی

فرستنده جریان از عملکردهای گسترده ای پشتیبانی می کند که آن را برای اندازه گیری و صدور صورتحساب در بخش های عمرانی ، صنعتی و کشاورزی و اندازه گیری جریان در تصفیه آب باقیمانده مناسب می کند. فرستنده های جریان خروجی های الکتریکی متناسب با ورودی های جریان را ارائه می دهند. از جریان سنج برای اندازه گیری جریان مایعات و گازها استفاده می کنند. فرستنده های جریان از سه نوع اصلی متر استفاده می کنند: جرم ، حجم و سرعت.

تکنیک های اندازه گیری فلو ترنسمیمتر حجمی

فلو ترانسمیمتر حجمی از چندین فن آوری فلومتر، از جمله فشار دیفرانسیل (DP) استفاده می کنند. اصل اساسی عملکرد مترهای DP این است که افت فشار در یک متر متناسب با مربع سرعت جریان است. نمونه هایی از DP مترها شامل صفحات دهانه، دستگاه های مخروطی، لوله های Pitot، لوله های Venturi و نازل های جریان است.

 • فلو ترانسمیتر صفحات Orific: صفحات دریچه جریان سیال را برای ایجاد فشار دیفرانسیلی بر روی یک قطعه فلزی مسطح که حاوی یک حفره حفر شده است، منقبض می کنند.
 • فلوترانسمیتر مبتنی بر مخروط: دستگاه های مبتنی بر مخروط یک مخروط را در مرکز جریان سیال قرار می دهند تا فشار افتراقی متناسب با سرعت ایجاد شود.
 • فلوترانسمیتر لوله پیتوت: لوله های پیتوت جفت لوله های توخالی هستند. یک لوله فشار ضربه و لوله دیگر پتانسیل را اندازه گیری می کند.
 • فلو ترانسمیتر لوله ونتوری: لوله های ونتوری به تدریج قطر یک لوله جریان را باریک کرده و افت فشار ناشی از آن را اندازه گیری می کنند. نازل های جریان مشابه لوله های Venturi هستند ، اما منطقه خروجی را برای بازیابی فشار ارائه نمی دهند.

مقایسه مشخصات فلومتر و فلوترانسمیتر

فرستنده های جریان از نظر شرایط عملکرد، پارامترهای محدوده جریان ، اندازه گیری عملکرد و ویژگی های اختیاری متفاوت هستند. شرایط کار شامل حداکثر فشار کار، محدوده دمای سیال و دمای کار است. فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع (psi) اندازه گیری می شود، حداکثر فشار هد است که فرستنده های جریان می توانند تحمل کنند. محدوده دمای سیال، تابعی از مصالح ساختمانیست و معمولاً با درجه فارنهایت اندازه گیری می شود. با این حال فلومتر ها معمولاً در دسترس هستند.

پارامترهای محدوده جریان برای فلو ترانسمیتر

 • میزان جریان جرمی: میزان جریان جرمی محدوده جریان برابر است با نسبت جرم به زمان. ( این مشخصات برای فلومتر نیز صادق است)
 • محدوده سرعت جریان: محدوده ی سرعت فلوترنسمیتر برابر است با نسبت  فاصله به زمان . (این مشخصات برای فلومتر ، سرعت اعمال می شود).
 • محدوده سرعت جریان حجمی: محدوده ی سرعت فلو ترانسمیتر ، محدوده جریان در نسبت حجم به زمان محاسبه میگردد.( این مشخصات در مورد فلومتر حجمی برای گازها اعمال می شود). اندازه گیری عملکرد شامل حداکثر افت فشار برای رسانه هایی است که از طریق دستگاه حرکت می کنند. عملکرد یک متر را می توان با نسبت خنک کننده آن تعیین کرد. نسبت چرخش محدوده دینامیکی یا عملکرد موثر جریان سنج است. به عنوان مثال ، اگر یک دستگاه سرعت جریان 500 SCCM دارای نسبت خنک کننده 50: 1 باشد ؛ به طور موثر عمل می کند و جریان را تا 10 SCCM حل می کند. اگر همان دستگاه دارای تنظیم سرعت 100: 1 باشد ، به طور موثر تا 5 SCCM برطرف می شود.

نتیجه: به طور کلی ، نوع جریان سنج ویژگی های موجود را تعیین می کند. برخی از فرستنده های جریان می توانند دما یا چگالی را اندازه گیری کنند. دیگران سطح مایعات را اندازه گیری می کنند.

گزینه های خروجی

فرستنده های جریان ولتاژهای آنالوگ ، جریان های آنالوگ ، فرکانس ها و پالس ها را خروجی می دهند.

 • ولتاژهای آنالوگ: خروجی های ولتاژ آنالوگ توابع اندازه گیری ساده ، معمولاً خطی هستند. آنها پیوسته هستند نه پالس یا گسسته.
 • خروجی جریان آنالوگ: خروجی جریان آنالوگ برای ارسال سیگنال در مسافت های طولانی مناسب است. آنها شامل حلقه های فعلی مانند 4 - 20 میلی آمپر هستند و از بازخورد برای ارائه جریان مناسب بدون در نظر گرفتن امپدانس یا نویز استفاده می کنند.
 • فرکانس و خروجی سیگنال پالس: از طریق تعدیل دامنه (AM) ، مدولاسیون فرکانس (FM) و مدولاسیون عرض پالس (PWM) کدگذاری می شوند. آنها همچنین به صورت امواج سینوسی و قطارهای نبض بیان می شوند. برخی از فرستنده های جریان عمود بر مسیر جریان وارد می شوند و برای دسترسی به لوله ای با سوراخ رزوه ای نیاز دارند. برخی دیگر به موازات وصله جریان بین دو قطعه لوله فرآیند وارد شده و در محل خود محکم می شوند.

فلومتر جرمی

جریان سنج یا فلومتر برای اندازه گیری و کنترل جریان به درستی که کیفیت محصول را تضمین می کند ، تولیدات را به حداکثر می رساند و کارایی را افزایش می دهد. اندازه گیری جریان می تواند برای نشان دادن عملکرد یک فرایند استفاده شود. این بر اساس قانون حفظ جرم است که می گوید جرم وارد شده به عملیات برابر با جرمی است که از عملیات خارج می شود. این اندازه گیری باید در همان فاصله انجام شود. هر دو فرستنده جریان جرم و متر برای عملیات موثر بسیار مهم هستند.

تکنیک های اندازه گیری فلومتر حجمی

 1. جابجایی مثبت
 2. مترهای مافوق صوت
 3. متر گردابی بدون جبران
 4. متر توربینی
 5. متر مغناطیسی 

این فلومترها اغلب با اندازه گیری دما و فشار و یک کامپیوتر جریان برای محاسبه جریان جرم ترکیب می شوند. این نوع فلومتر اندازه گیری جریان جرمی غیر مستقیم محسوب می شود زیرا یک متر برای محاسبه درست جریان جرم باید از تعدادی سنسور صنعتی و رایانه استفاده کند. این اندازه گیری غیر مستقیم جریان جرمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اندازه گیری جریان جرم مستقیم به دلیل پارامترهای کاربرد ، نمی تواند جریان را محاسبه کند.

فلوترنسمیتر جرمی

ما در کالا صنعتی راه حل های جریان مستقیم جرم را در تعدادی از برنامه های کاربردی شما ارائه می دهیم. اندازه گیری جریان مستقیم جرم شامل کوریولیس و جریان سنج های حرارتی مانند خانواده متر سنج کریولیس اما هوشمند معرفی شده در سایت کالا صنعتی  با ساختار لوله های جریان مختلف است که به بهترین نحو برای هر کاربردی که عمدتا برای مایعات استفاده می شود مناسب است. در حالی که در اندازه گیری گاز ، از خانواده جرم حرارتی با جریان مستقیم جرم و خروجی دما ، راه حل هوشمند برای هرگونه کاربرد گاز است.

در اندازه گیری بخار ، تنها فناوری قادر به اندازه گیری جریان جرم ، یک جریان گردابی خود جبرانی است. خانواده جریان سنج گرداب تولید شده باید مجهز به پروتکلی باشد تا بتواند جریان مستقیم جرم را بر روی جریان بخار با سنسورهای دما و فشار داخلی و همچنین فرستنده جریان جرم بخواند. این جریان سنج ها برای اندازه گیری جریان بخار مناسب هستند زیرا وقتی دما و/یا فشار بخار تغییر می کند خروجی جریان جرمی واقعی بخار است. گرداب سنج های جبران نشده یا دیگر جریان سنجهای حجمی جریان جرم واقعی بخار را در هنگام تغییر دما و/یا فشار بخار اندازه گیری نمی کنند.

 • سوالات متداول
الکتروموتور و گیربکس پمپ و تجهیزات مرتبط اینورتر و ابزار دقیق اپراتور