021-91304300

تمامی سفارشات از تاریخ 6 فروردین ماه به بعد ارسال خواهد شد

تخفیف شگفت انگیز

دتکتور حرارتی

این آشکارساز دارای یک مقاومت حرارتی است که در اثرحرارت حاصل از حریق، مقاومت آن تغییر می کند و باعث افزایش جریان می شود و به تابلوی کنترل مرکزی، اعلام حریق می نماید.

حساسیت دتکتور حرارتی از سایر انواع دتکتورها کمتر است، مثلاً شعله باید به یک سوم ارتفاع سقف برسد تا این دتکتور به کار افتد. بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی سبب خسارت زیاد می شود، نباید از آن ها استفاده کرد.

نصب آن ها نیز به صورت سقفی است و در دو نوع ارائه شده اند:

 1. دتکتور حرارتی ثابت (FIX) 
 2. دتکتور حرارتی افزایشی (Rate Of Rise)

دتکتور حرارتی ثابت (FIX) 

این دتکتور در دمای معینی (مثلاً 55 درجه سانتی گراد) تحریک می شود ولی به افزایش عادی دمای هوا ناشی از سیستم های گرم کننده، نور خورشید و ... واکنش نشان نمی دهد. از اين رو به آن ها آشکارساز حرارتی ثابت یا نقطه ای نیز می گویند.

در محل هایی که تغییرات دمای ناگهانی اتفاق می افتد (مانند آشپزخانه) از این نوع آشکارسازها استفاده می شود. در شکل زیر نمونه ای از این نوع آشکار سازها را می یبینید.

دتکتور حرارتی آریاک

دتکتور حرارتی افزایشی (Rate Of Rise)

این دتکتور برای مقایسه مقدار افزایش دما و نشان دادن واکنش به آن به کار می رود و در محل هایی که افزایش دما به صورت تدریجی اتفاق می افتد (مانند موتورخانه) از آن استفاده می شود. این نوع آشکارساز به ولومی برای تنظيم دما مجهز است.

نمونه ای از این نوع آشکار سازها را در شکل زیر می یبینید.

دتکتور حرارتی افزایشی

دتکتور های الکترونیکی جدیدی ساخته شده اند که هم به صورت دتکتور حرارت ثابت و هم دتکتور افزایشی قابل استفاده هستند و به آن ها دتکتورهای ترکیبی گفته می شود و قدرت آشکارسازی بالاتری نسبت به دو نوع بالا دارند.

دتکتور هایی نیز ساخته شده اند که شامل دو طبقه اند یکی به مانند دتكتور حرارتی و دیگری به مانند دتکتور دودی عمل می کند و در محل هایی مانند اتاق های بایگانی و کتابخانه ها، که هنگام حریق هم امکان ایجاد دود و هم حرارت هست، به کار می روند.

به این نوع آشکار سازها، چندکاره یا مولتی گفته می شود. در شکل زیر یک نمونه از آن ها نشان داده شده است:

دتکتور ترکیبی - مولتی دتکتور
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان