دمنده آلومینیومی

دمنده آلومینیومی یا فن آلومینیوم در صنایع مختلف کاربرد دارد. در بین دمنده های آلومینیومی ، واضح است پروانه رو به جلو به طور نسبی دبی و فشار بیشتری را تولید میکند.

در شرایطی که فن با پره رو به جلو استفاده شود دقت لازم بایستی صورت گیرد تا فن در منطقه ناپایدار کار نکند و در سیستم تغییرات سریع جریان رخ ندهد.

عملکرد دمنده صنعتی(فن) بر روی سیستم

مشابه پمپ نقطه کار دمنده صنعتی محل تلاقی منحنی مشخصه فن و سیستم می باشد. البته تفاوت سیستم در دمنده صنعتی و پمپ در این است که فن لازم است تنها انرژی لازم جهت غلبه بر اصطکاک سیستم را تا مین کند که این اصطکاک در اثر وجود اجزا در مسیر و اصطکاک بین گاز و جداره می باشد.

منحنی سیستم با توجه به سیستم مورد نظر متفاوت بوده و از تلاقی منحنی سیستم با منحنی مشخصه دمنده صنعتی نقطه کار مشخص خواهد شد. چند نمونه از سیستمی که دمنده صنعتی بر روی آن استفاده می شود در اینجا ذکر می گردد.

تزریق گاز (هوا) به کف یک استخر با مایع ساکن سیستم با مقدار هد ثابت در تمامی دبی است. این هد (فشار استاتیکی) مربوط به ارتفاع مایع درون استخر است.

چنانچه منحنی دمنده صنعتی منحی سیستم را قطع نکند، در این سیستم عمل نمیکند و هیچگونه حبابی از کف استخر به بالا نخواهد آمد.

در مورد استخر هوادهی منحنی مشخصه سیستم یک خط ثابت در تمام دبی است و برای سیستم دیگر منحنی متفاوت است. منحنی سیستم نشان داده شده مربوط به جریان توربولان بوده و نقطه کار از تلاقی دو منحنی سیستم و دمنده صنعتی به دست می آید.

نقاط مختلف سیستم بر اساس محل نصب فن می توانند تحت فشار یا تحت خلاء باشند.

همانطور که ملاحظه می شود نقاط مختلف مسیر دارای فشار بیشتر از فشار آتمسفر است. و امکان نشت گاز به بیرون می باشد.

در حالتی که فن در انتهای مسیر قرار دارد بیشتر نقاط مسیر تحت خلاء است و امکان نشت هوا به درون سیستم می باشد. زمانی که فن در مسیر قرار دارد قسمتی از سیستم تحت فشار و قسمتی تحت خلاء می باشد.

ونتلاتور(فن) نیروگاهی

در نیروگاه مدرن ونتلاتور اهمیت خاصی دارد. بخصوص در بویلر نیروگاه بخاری ونتلاتور نقش مهمی در عملکرد بویلر دارد.

عبور گاز محصولات احتراق از مبدل حرارتی (سوپر هیتر و ...) همراه با افت فشار بوده که افت فشار لازم است توسط ونتلاتور بویلر تامین شود. برای تامین افت فشار توسط فن بویلر لازم است از فن دمنده به بویلر و مکنده از بویلر استفاده شود.

جهت کنترل دمای بخار تولید شده و استفاده بهتر از محصولات احتراق از فن بازگردان گاز در بویلر استفاده می شود. از زاویه مهندسی تامین درافت مورد نیاز بویلر توسط فن دمنده ساده تر است زیرا هوای سرد و عاری از غبار توسط فن به داخل بویلر دمیده خواهد شد. البته این وضعیت از دید عملکرد بویلر مناسب نیست چون بویلر تحت فشار بوده و نشت گاز به بیرون بویلر اجتناب ناپذیر خواهد بود.

به طور کلی در نیروگاه بخاری چهار فن زیر وجود دارد:

 1. فن دمنده دیگ بخار(F.D.FAN)
 2. فن مکنده از دیگ بخار (I.D.FAN)
 3. فن بازگردان گاز در دیگ بخار(G.R.FAN)
 4. فن برج خنک کن

پروانه فن (F.D) یا فن (I.D) از نوع سانتریفوژ با پره ایرفول گونه می باشد به علاوه هوا از دو طرف پروانه به فن وارد می شود. یکی از روش کنترل دبی عبوری از فن استفاده از پره هادی ورودی است.

فن برج خنک کن از نوع محوری ساده می باشد. پروانه فن خنک کن که حالت ایرفول دارد تا قطر 20 متر میرسد. گرچه هزینه فن نسبت به هزینه کل برج خنک کن بالاست ولی وجود فن باعث بالا رفتن اثر خنک کنندگی برج شده و همچنین با توجه به قابلیت تنظیم فن دمای آب به شرایط هوای بیرون بستگی نخواهد داشت.

دبی ونتلاتور

دبی ونتلاتور به چند روش تغییر می یابد:

 1. استفاده از دمپر در ورود یا خروج
 2. استفاده از پره هادی در ورود
 3. تغییر دور ونتلاتور
 4. تغییر گام و زاویه پره

به دلایل زیر در نیروگاه بخاری بین نقطه کار بویلر و نقطه طراحی ونتلاتور فاصله ای خواهد بود:

 1. نشت هوا از فن دمنده از طریق گرمکن هوا به مسیر فن مکنده
 2. نشت هوا از پوسته ونتلاتور
 3. عملکرد بویلر با درصد هوای اضافی متفاوت با طرح
 4. تغییر دمای دود خروجی از بویلر ( تغییر دبی حجمی فن مکنده )
 5. تغییر درافت ایجاد شده توسط دودکش به علت تغییر دمای محیط و تغییر دانسیه گاز

با توجه به موارد فوق و تغییر بار بویلر لازم است عملکرد ونتلاتور جهت کار در بهترین شرایط کنترل شود. پره هادی جریان هوا به ورودی پروانه ونتلاتور را هدایت میکند.

در این شرایط طراحی به نحوی است که دبی و فشار مورد نیاز بویلر در حالت عدم وجود پره هادی تامین شده و شرایط دیگر بویلر با کنترل پره هادی ایجاد شود. روش کنترل پره هادی در مقایسه با دمپر دارای راندمان بهتری بوده و تلفات کمتری در جریان سیال ایجاد می شود.

در روش تغییر منحنی مشخصه ونتلاتور سانتریفوژ ، تغییر دبی فن بخصوص در بار پایین بسیار حساس می باشد.
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
  ثبت سفارش
  تعداد
  عنوان