سوالات مربوط به بخش IT و گرافیک سایت

ظاهر گرافیکی سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

دسترسی به صفحات مختلف چگونه است؟
از جستجوی پیشرفته چقدر استفاده می کنید؟
ثبت نظر 

سوالات مربوط به بخش فروش

نحوه برخورد پرسنل بخش فروش کالا صنعتی را چگونه ارزیابی می نمایید؟

روند سفارش گیری و ارسال کالا را چگونه ارزیابی می نمایید؟

محتویات کدام بخش از سایت را بهتر میدانید؟
ثبت نظر 

سوالات مربوط به بخش آموزش

اطلاع رسانی برگزاری دوره ها را چطور ارزیابی می نمایید؟
کیفیت برگزاری دوره های آموزشی چگونه است؟

محتوای دوره های آموزشی چقدر مطابق با نیاز شماست؟
ثبت نظر 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول