معرفی کوپلینگ دندانه ای

پرمصرف ترين نوع کوپلينگ ها مي باشند که دو چرخ دنده به وسيله ي خارهاي انطباقي به دو انتهاي محورهاي محرک و متحرک مونتاژ مي شود . يک پوسته که داراي دنده هاي داخلي است ، ارتباط اين دو محور را برقرار مي نمايد . اين پوسته به صورت دو قطعه ساخته مي شود و با پيچ و مهره به هم متصل مي گردد چنان چه بخواهند گشتاورهاي کوچک را انتقال دهند ، به صورت يکپارچه ساخته مي شود . ضمناً سيستم هايي نيز وجود دارد که در آنها چرخ دنده ،فقط بر روي يک محور سوار مي شود. در موقع انتخاب اين نوع کوپلينگ از کاتالوگ ، بايد دقت کرد که هر چقدر زاويه انحراف زياد شود ، به همين اندازه نيروي انتقالي کمتر مي گردد . براي انتقال گشتاورهاي کوچک و متوسط ، نوع ارزان آنها که به نام کوپلينگ هاي متغيير همه جانبه و يا کوپلينگ بووکس معروف است استفاده مي گردد که از پلاستيک خيلي سخت ساخته مي شود .

۱
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول