جنس قطعه

نام قطعه

شماره قطعه

PART

MATERIAL

استیل

دسته

1

Handle

Steel

چدن

درپوش فوقانی

2

Upper cover

Cast iron

 

خازن

3

Capacitor

 

 

محافظ حرارتی

4

Thermal protector

 

چدن

نشیمنگاه بلبرینگ

5

Upper bearing seat

Cast iron

 

بلبرینگ

6

Bearing

 

 

استاتور

7

Stator

 

 

روتور

8

Rotor

 

 

بلبرینگ

9

Bearing

 

چدن

پوسته موتور

10

Motor body

Cast iron

چدن

نشیمنگاه بلبرینگ

11

Bearing seat

Cast iron

چدن

بدنه پمپ

12

Pump body

Cast iron

چدن

پروانه

13

Impeller

Cast iron

چدن

پایه

14

Base

Cast iron

 

کابل

15

Cable

 

Sic-Sic/Carbon-Ceramic(<7.5 kW)
Sic-Sic/Sic-Sic(>7.5 kW)

آب بند مکانیکی

16

Mechanical seal

Sic-Sic/Carbon-Ceramic(<7.5 kW)
Sic-Sic/Sic-Sic(>7.5 kW)

 

آب بند روغن

17

Oil seal

 

چدن

اتصال خروجی

18

Hose coupling

Cast iron

چدن

جعبه برق

19

Terminal box

Cast iron

چدن

نشیمنگاه سیل

20

Seal bracket

Cast iron

 

ترمینال سیم پیچ

21

Wiring terminal

 

۱۲
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول