پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

کدهای شناسایی ساختار فلنج : 

A  : فلنج بیضی شکل           K : اتصال گیره ای         G: اتصال رزوه ای

 

دمای محیط

حداکثر دمای محیط +40 درجه سانتی گراد می باشد. دمای محیط بالای 40 درجه یا نصب در ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا نیاز به موتور بزرگتر دارد. بدلیل چگالی کم هوا و کاهش میزان تاثیر خنک کنندگی آن که  باعث کاهش توان خروجی موتور میشود.  به نمودار  توجه کنید.

در چنین شرایطی استفاده از یک موتور با نسبت توان خروجی بالاتر ضروری است.

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

به طور مثال ، وقتی پمپ در ارتفاع 3500 متر بالاتر از سطح دریا نصب شود ، P2   به 88% کاهش می یابد و وقتی دمای محیطC   70 شود ،  P2  به 78% کاهش می یابد.

حداقل فشار ورودی-Npsh

محاسبه فشار ورودی "H" در این شرایط توصیه می شود:

 • دمای سیال بالا باشد.
 • دبی به طور قابل توجهی بالاتر از دبی نامی باشد.
 • آب از اعماق کشیده شود
 • آب از طریق لوله های طویل کشیده شود
 • شرایط ورودی ضعیف باشند

برای جلوگیری از حفره ، باید مطمئن شوید که حداقل فشار در سمت مکش پمپ وجود دارد.  حد اکثر مکش "H"
 بر حسب متر از رابطه زیر محاسبه می شود:

H      =   Pb    ×  10.2  -  NPSH  -  Hf  -  Hv – Hs

Pb   = فشار هوا بر حسب بار (تقریبا 1 بار ) در سیستم های بسته نشان دهنده فشار سیستم می باشد.

NPSH= مکش مثبت خالص بر حسب متر (از منحنیNPSH در بالاترین دبی پمپ بدست خواهد آمد)

Hf = اصطکاک ناشی از مکش در لوله ها بر حسب متر (از بالاترین دبی پمپ بدست می آید)

Hv = فشار بخار بر حسب متر ( از فشار بخار بدست می آید Hv بستگی دارد) tmبه دمای مایع

Hs =  حاشیه ایمنی      =  حداقل 0.5 بر حسب متر

اگر  H  مثبت شود ، پمپ  می تواند در حد اکثر H  بر حسب متر عمل کند و اگر منفی باشد به فشار ورودی از حد اقل H  بر حسب متر مورد نیاز است.

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

حداکثر فشار ورودی

با نگاهی به جدول زیر می توان حد اکثر فشار ورودی مجاز را مشاهده کرد. با این حال فشار ورودی جریان به اضافه فشار مخالف شیر بسته باید همواره کمتر از حداکثر فشار ورودی مجاز باشد

اگر حداکثر فشار اجرایی مجاز بیش از حد باشد ، باعث صدمه بلبرینگ موتور و کاهش طول عمر آب بند شفت میشود.

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

چگونه نمودار منحنی را باید خواند؟

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

حداقل دبی :

به دلیل خطر گرم شدن ، پمپ در دبی کمتر از حداقل دبی نامی نباید استفاده شود . منحنی زیر  نشان دهنده حداقل نرخ جریان به عنوان یک درصد از نرخ جریان اسمی در ارتباط با درجه حرارت مایع است.

 

سیستم خنک کننده هوا

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

جایگاه جعبه برق

پمپ عمودی طبقاتی Leo - لیو (LVS,LVR)

فروش پمپ لیو در مشهد     پمپ leo در مشهد     پمپ آب چینی در مشهد   پمپ آب لیو در مشهد

پمپ عمودی طبقاتی در مشهد        پمپ عمودی در مشهد
 • وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان