الکتروموتور کولری موتورژن

الکتروموتور کولری، دینام کولر یا موتور کولر موتوژن بسیار با کیفیت بوده و در ایران بسیار پر مصرف است. در زیر جدول مربوط به الکتروموتور کولری را مشاهده می نمایید.

خازن راه انداز V

خازن راه انداز ?F

خازن دائم V

خازن دائم ?F

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COS?

جریان نامی  آمپر

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه NEMA

تیپ موتور

250

20

400/400

16/8

0.01312

2.2/2.2

1.84

4

0.94/0.99

2.2/0.9

1425/950

1/3-1/9

0.25/0.828

56

CRS56-4/6

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان