الکتروموتور کولري موتورژن

الکتروموتور کولري، دينام کولر يا موتور کولر موتوژن بسيار با کيفيت بوده و در ايران بسيار پر مصرف است. در زير جدول مربوط به الکتروموتور کولري را مشاهده مي نماييد.

خازن راه انداز V

خازن راه انداز ?F

خازن دائم V

خازن دائم ?F

ممان اينرسي کيلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامي

گشتاور راه اندازي به گشتاور نامي

جريان راه اندازي به جريان نامي

ضريب قدرت COS?

جريان نامي آمپر

سرعت در بار نامي دور در دقيقه

قدرت خروجي (اسب بخار)

قدرت خروجي (KW)

اندازه بدنه NEMA

تيپ موتور

250

20

400/400

16/8

0.01312

2.2/2.2

1.84

4

0.94/0.99

2.2/0.9

1425/950

1/3-1/9

0.25/0.828

56

CRS56-4/6

فروش الکتروموتور کولري در مشهد,   دينام کولر موتورژن در مشهد,  الکتروموتور موتورژن کولري,  دينام کولر مشهد,   فروش الکترومتور موتورژن در مشهد,  موتورژن مشهد,  دينام کولر,  الکتروموتور مخصوص کولر موتورژن
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان