انواع پمپ

پمپ ها انواع مختلفي دارند ولي بيشترين مصرف پمپ در جهان پمپ هاي گريز از مرکز هستند. در ادامه شرح کامل پمپ گريز از مرکز آمده است:

پمپ سانتريفيوژ يا گريز از مرکز

تلمبه سانتريفيوژ يا گريز از مرکز بيشترين مصرف را در بين ساير پمپ ها دارند. ساده ترين نوع تلمبه گريز از مرکز از يک پروانه تشکيل شده است که بوسيله يک محور به يک موتور يا هر وسيله اي که بتواند آن را بچرخاند، متصل شده است. سيال از دهانه مکش پمپ وارد شده و با نيرويي که پره تلمبه به آن مي دهد، در جهت حلزوني شکل، که مساحت مقطع آن رفته رفته افزايش پيدا مي کند، از دهانه رانش خارج مي شود. پروانه پمپ گريز از مرکز انواع مختلفي دارد. پروانه ي بسته يکي از متداول ترين انواع پروانه در پمپ سانتريفيوژ است. تيغه هاي پروانه در جهت چرخش خم به عقب هستند. به عبارتي با مشاهده پروانه تلمبه مي توان جهت چرخش را متوجه شد.

انواع پمپ

پمپ راديال که به پمپ هاي ساده يا حلزوني و دفيوزر Diffiuser Pump تقسيم بندي مي شود يکي از پر کاربرد ترين انواع تلمبه گريز از مرکز هستند. پمپ ميکس فلو Mixed Flow و تلمبه محوري از انواع ديگر تلمبه هاي سانتريفيوژ هستند.

دومين دسته از پمپ هاي گريز از مرکز ، پمپ ميکس فلو Mixed Flow است. در اين پمپ جريان در جهت مرکز پروانه وارد شده و خروج آن نه در جهت شعاع است و نه در جهت محور. به عبارتي علکرد اين پمپ هم به صورت گريز از مرکز و هم هل دادن به سمت مسير رانش است. در پمپ هاي شناور پروانه ميکس فلو بر پروانه ساده ارجعيت دارد چراکه راحت تر نيروي تراست را حذف مي کند.

تلمبه محوري از ديگر انواع پمپ سانتريفيوژ است. در اين تلمبه ها، جريان در جهت محور وارد و در همان جهت خارج مي شود. عملکرد در اين پمپ منحصراً به صورت هل دادن سيال به سمت مسير خروجي است. اين تلمبه ها داراي آبدهي و دبي بسيار بالا و ارتفاع کم هستند. به طور مثال يک پمپ محوري ممکن است تا 10 متر بيشتر هد نداشته باشد ولي 10000 ليتر بر ثانيه آب را منتقل کند.

سوالات متداول

نيروي محوري در الکتروپمپ شناور به چه صورت منتقل مي شود؟
پاسخ: نيروي محوري در پمپ سانتريفيوژ معمولي، از طريق برينگ ها (بلبرينگ ها) که توانايي جذب نيروي محوري را دارند منتقل مي شود اما در پمپ شناور با استفاده از کفگرد ، نيروي محوري پمپ شناور تحمل و منتقل مي شود.

براي افت فشار طولي در خط انتقال با طول زياد از چه رابطه اي استفاده مي شود؟
پاسخ: براي محاسبات افت در لوله ها از دو رابطه معروف به نام هاي دارسي ويسباخ و هيزن ويليامز استفاده مي شود. براي خط انتقال با توليد زياد يک روش بسيار ساده استفاده از رابطه هيزن ويليامز است. در اين رابطه با داشتن مقادير طول لوله، دبي پمپاژ و قطر داخلي لوله ، به راحتي ميتوان افت فشار را محاسبه کرد. در تمامي جزوات سيالات و هيدروليک محاسبات مربوطه آمده است.

چرا از پمپ هاي سانتريفيوژ و گريز از مرکز بيشتر استفاده مي شود؟
پاسخ: اين پمپ ها دو مزيت بسيار مهم دارند: 1- در پمپ گريز از مرکز استمرار دبي وجود دارد و دبي يکنواخت است. 2- در خروجي پمپ انسداد پذير هستند. و در کوتاه مدت به پمپ آسيبي نميرسد.

براي خاموش شدن خودکار پمپ چه کار بايد کرد؟
پاسخ: در تلمبه گريز از مرکز، با انسداد مسير رانش، فشار بالا رفته و با قرار دادن يک فشار سنج در خروجي پمپ که عموماً به فشار سنج 4 تا 20 ميلي آمپر معروف هستند، به اپراتور آلارم داده يا با استفاده از شير بازگشتي، در هنگامي که مسير رانش بسته شد، سيال را به مسير مکش منتقل کند (باي پس کردن سيال
Bypass ). منتها بايد توجه داشت چرخش آب در اين لوپ بسته موجب گرم شدن آن مي شود. و بهتر است به مخزن مکش منتقل شود تا مسير مکش.

کدام الکتروپمپ هد بيشتري توليد مي کند؟
پاسخ: در بين پمپ هاي سانتريفيوژ ، نوع راديال که آب را به صورت شعاعي پرتاب مي کنند، هد زياد بدست ميايد منتها با دبي کمتر.

در پمپ گريز از مرکز نيروي محوري (تراست) چگونه ايجاد ميشود؟
در اين پمپ ها با توجه به شکل پروانه ها، فشار در قسمت چشم پروانه بايد کم باشد تا آب وارد پروانه شود و در پشت پروانه فشار زياد است. اين اختلاف فشار در دو طرف پروانه باعث ايجاد يک نيروي محوري در پروانه شده و پروانه را به سمت دهانه مکش فشار خواهد داد. اين نيرو در پمپ هاي کوچک بوسيله بلبرينگ ها خنثي مي شود و در پمپ عمودي طبقاتي ، بوسيله کف گرد ها خنثي ميشود.

لقي بين پروانه و دهانه مکش پمپ چقدر است؟
مقدار اين لقي استاندارد مشخصي نداشته و به عوامل زيادي از جمله، ميزان آبکشي يا دبي پمپ ، ميزان ارتعاشات مجاز پمپ ، نحوه نصب پروانه (اور هنگ
Overhang يا يک طرفه است يا هم محور با شافت) ، دو سمت شافت پمپ توسط ياتاقان گرفته ميشود يا آزاد است و چندين پارامتر ديگر بستگي دارد و عموماً به صورت تجربي توسط پمپ سازها تعيين ميشود.

در پروانه هاي دو مکشه ميزان لقي از هر طرف چقدر است؟
براي لقي در اين پروانه ها نيز رابطه خاصي ارائه نشده است و عموماً به صورت تجربي تعيين مي گردد.

در پمپ حلزوني در دهانه مکش فشار بيشتر است يا دهانه رانش؟
فشار در دهانه رانش بيشتر است و اين فشار که فشار شعاعي نيز ناميده ميشود، باعث آسيب به شفت پمپ و لرزش مجموعه الکتروموتور و پمپ شده و مي تواند آنرا کج کند.

پمپ طبقاتي افقي و عمودي چه تفاوتي دارند؟
پاسخ: به لحاظ کاربردي اين دو تفاوت هاي زيادي دارند ولي از نظر ظاهري، در پمپ افقي طبقاتي که به نام پمپ
VKL نيز مشهور است، در پمپ هاي خيلي بزرگشان که به پمپ NC معروف است، از پيستون موازنه يا بلبرينگ ساچمه اي در قسمت پشت پروانه استفاده مي شود و در پمپ عمودي طبقاتي Vertical که به پمپ توربيني شافت و غلاف نيز مشهور است، موتور در پايين قرار دارد.

براي آب بند کردن پمپ ها از کدام سيستم استفاده مي شود؟
پاسخ: عموماً از مکانيکال سيل و پکينگ در قسمت استافينگ باکس يا اتاقک آب بندي براي آب بند کردن پمپ استفاده مي شود. به عنوان مثال در پمپ هاي
KSB دو رديف پکينگ قرار دارد و يک رديف فانوسي که آب از اين طريق براي خنک کردن جريان ميابد و بعد سه رديف ديگر پکينگ قرار دارد.

فلاشينگ در پمپ ها به چند روش انجام مي شود؟
پاسخ: عموماً شش روش براي فلاشينگ آب بند هاي مکانيکي وجود دارد. محفظه اي که آب بندي مکانيکي در آن قرار دارد، کوچک است. با چرخش شفت، قسمت هاي دوار مکانيکال سيل به چرخش در آمده و گرما در محفظه مکانيکال سيل ايجاد خواهد شد. دو سطح
Stationary Face و Rotating Face با لايه اي نازک از روان ساز که معمولاً مايع پمپ شونده مي باشد، از هم جدا مي شوند. اگر به نحوي لايه روانساز از بين سطوح خارج شود، در اين صورت Stationary Face و Rotating Face مستقيماً با هم در تماس بوده و علي رغم توليد گرما، به پمپ آسيب خواهد زد. اورينگ ها از قسمت هاي بسيار حساس در مکانيکال سيل به حساب مي آيد و با افزايش دما اين قسمت ها آسيب ديده و خرابي اورينگ منجر به نشتي مکانيکال سيل خواهد شد.

بهترين وسيله براي اندازه گيري دبي چيست؟
پاسخ: در صنعت يا از کنتور و فلومتر ها استفاده مي شود (که امروزه کنتورهاي مغناطيسي جايگاه ويژه اي دارند) و يا با استفاده از ريزش آب از سرريز دبي را اندازه گيري مي کنند. ونتوري متر ، اوريفيس و ديگر وسايل اندازه گيري دبي نيز رايج هستند.

انواع  شير کنترل دبي چيست؟
پاسخ: به طور عمده چهار دسته شير براي کنترل دبي وجود دارد. شيرهاي دستي، شير هيدروليکي ، شير مکانيکي و شير برقي.

دليل اصلي خراب شدن سيل مکانيکي چيست؟
پاسخ: خراب شدن سيل مکانيکي عموماً بخاطر وجود ذرات در سيال پمپاژ است. در پمپ هاي شناور اگر سيل مکانيکي در سطوح پاييني باشد، به دليل وجود سنگ ريزه و شن در چاه، سيل مکانيکي به زودي خراب ميشود و بايد سيل را در سطوح بالايي قرار داد.

در مناطقي که اختلاف سطح کم است و شيب نميتواند فشار لازم را ايجاد کند، از چه پمپي استفاده مي شود؟
پاسخ: در شهر هاي با شيب مناسب از مخازن براي تامين فشار استفاده مي شود و در شهر هاي با شيب کم از بوستر پمپ يا پمپ تحت فشار استفاده مي کنند. در اين سيستم يک يا چند پمپ را به صورت سري به هم متصل کرده و بسته به مقدار مصرف در ساعات مختلف، پمپ را خاموش و يا روشن مي کنند. خاموش و روشن شدن پمپ ها با استفاده از فشار سنج در مسير رانش است. به عنوان مثال در استان هاي شمالي که عارضه طبيعي مناسبي وجود ندارد، از بوستر پمپ ها استفاده مي شود.

در سيستم هاي پمپاژ دبي را به چه صورت کنترل ميکنند؟
پاسخ: عموماً دبي در سيستم هاي پمپاژ توسط شيرآلات کنترل مي شود. شير کشويي (براي مصرف در شبکه هاي آب زبانه شير روکش لاستيکي دارد و در تاسيساتي که آب گرم را منتقل ميکند، زبانه معمولاً برنجي و بدنه چدني است)، شير گروت و شير کروي و شير پروانه اي از انواع شيرها هستند.

انتخاب پمپ سيرکولاتور بر چه اساسي است؟
پاسخ: در تاسيسات سرمايشي و گرمايشي عموماً از پمپ هاي سيرکولاتور براي چرخش آب در سيستم استفاده ميشود. اين پمپ ها نياز است که تنها بر افت فشار در مسير غلبه کنند و افت ارتفاع در آنها نقشي ندارد. به عبارتي همانقدر آب که در سيستم به بالا ميرود، در برگشت فشار لازم را ايجاد کرده و بر مي گردد.

در چاهي پمپ را نصب کرده ايم ولي پس از راه اندازي فشار مورد انتظار را تامين نمي کند و مقدار فشار در خروجي بسيار کمتر است، علت چيست؟
پاسخ: به احتمال بسيار زياد جهت چرخش پمپ برعکس است و نياز است که با جابجا کردن فاز، جهت چرخش را برعکس کرده و فشار را کنترل کنيم. اگر فشار بيشتر شد که جهت چرخش صحيح بوده و پمپ درست کار مي کند و در صورتي که فشار کمتر شد، بايد عوامل ديگر بررسي گردد.

در کاتالوگ يک پمپ سرعت ماکزيمم ورودي 2 متر بر ثانيه معرفي شده است، لوله ورودي به پمپ 5 اينچ است و با اين لوله سرعت بيشتر خواهد شد، راهکار موجود براي کاهش سرعت چيست؟
پاسخ: در لوله ها سرعت و قطر لوله رابطه عکس دارند، لذا با افزايش قطر لوله ميتوان سرعت را در لوله کاهش داد. نکته قابل توجه اين است که افزايش قطر لوله در دهانه مکش بايد به صورت تبديل خارج از مرکز باشد، و نبايد در قسمت بالا برآومدگي داشته باشد. چراکه افزايش قطر در بالا باعث جمع شدن هوا در آن قسمت خواهد شد که با اولين ضربه هوا به داخل پمپ کشيده شده و کاويتاسين رخ خواهد داد.

نصب صحيح پمپ

چه بازه اي از گرانروي يا ويسکوزيته براي پمپ سانتريفيوژ مناسب است؟
پاسخ: پمپ هاي سانتريفيوژ يا گريز از مرکز سيالات با خصوصيات مشابه آب را به خوبي پمپ ميکنند و براي سيالات با ويسکوزيته بالاتر، موسسه استاندارد هيدروليک آمريکا ضوابط، منحني ها و جداولي را در نظر گرفته است که با استفاده از آنها ميتوان مقدار دبي و هد قابل پمپاژ در سيالات با لزجت بيشتر را تخمين زد. ولي به طور کلي نميتوان عدد دقيقي براي ويسکوزيته سيالات قابل پمپاژ با پمپ گريز از مرکز ارائه داد.

پمپ وکيوم ( پمپ خلاء ) در کدام صنايع کاربرد دارند؟
پاسخ: علاوه بر صنايع غذايي که پمپ وکيوم در آن خيلي کاربرد دارد، در جدا کردن آب از اسلاري معادن نيز از اين پمپ ها استفاده مي کنند. در ايران پمپ وکيوم متحد يکي از سازندگان پمپ وکيوم است. همچنين در صنايع پلي اتيلن براي بلند کردن لوله وقتي از اکسترودر بيرون مي آيد، از پمپ وکيوم استفاده مي شود، تا لوله ها به هم نچسبد. به طور کلي هر کجا که ايجاد خلاء نياز باشد از پمپ وکيوم استفاده مي کنند و بايد توجه داشت که هيچگاه با استفاده از اين پمپ ها به خلاء مطلق نميتوان رسيد.

مقدار افزايش فشار استاتيکي وارد بر پوسته پمپ حلزوني گريز از مرکز چقدر است؟
پاسخ: طبق بررسي هاي به عمل آمده ، به طور ميانگين، ميزان فشار استاتيکي در پوسته حدوداً يک سوم فشار استاتيکي در پروانه پمپ است.

در يک الکتروپمپ سانتريفيوژ يا گريز از مرکز ، تغييرات انرژي به چه شکل است؟
پاسخ: ابتدا در موتور انرژي الکتريکي به انرژي مکانيکي ، در پروانه پمپ انرژي مکانيکي به انرژي جنبشي و در پوسته انرژي جنبشي به فشاري تبديل مي شود.

کوپلينگ چيست؟ بر روي موتور و پمپ کوپلينگ به چه شکل نصب مي شود؟
پاسخ: کوپلاژ صحيح بين موتور و پمپ يکي از مهمترين بخش هاي نصب الکتروپمپ به شمار مي رود. عموماً موتور و پمپ با کوپلينگ به هم متصل مي گردد. به صورت نرمال، از کوپلينگ هاي چند شاخه استفاده مي شود که داراي لاستيک هايي است که به عنوان ضربه گير به کار مي رود. توصيه مهم اين است که قسمت مادگي کوپلينگ را روي موتور و قسمت شاخدار را روي پمپ قرار دهيم. علت اين است که با توجه به اينکه الکتروموتور ممکن است براي تست راه اندازي شود، اگر قسمت شاخدار به آن متصل باشد، خطر درگير شدن شاخک ها با لباس افراد بالاست و ممکن است خطر آفرين باشد. کوپلينگ ها به صورت نا تراش هستند و با توجه به ابعاد شافت و نيروي گشتاوري که بايد منتقل کند، انتخاب خواهند شد.

شاسي کشي الکتروپمپ چيست؟
پاسخ: براي نصب الکتروموتور و پمپ در محلي که قرار است به کار گرفته شود، عموماً از شاسي هايي که با توجه به ضوابط تعيين شده توسط کارخانه سازنده پمپ، استفاده مي شود. به عنوان مثال شرکت پمپيران چارت هايي دارد که نوع شاسي براي هر پمپ در آن مشخص شده است. بايد توجه داشت که مقادير ارائه شده در اين چارت ها بر اساس جداول استاندارد مهندسي است و بايد توجه داشت که مشخصات آهن آلات استفاده شده در شاسي با جداول استاندارد همخواني داشته باشد. شاسي ها عموماً به وسيله بولت ها بر روي يک پي بتني متصل خواهد شد.

الکتروپمپ قبلي ما با موتور 3000 دور 7.5 کيلووات کار ميکرده است و دچار آسيب شده است. حال در انبار موتور 3000 دور 15 کيلووات موجود داريم. آيا مجاز هستيم اين دو را با هم جايگزين نماييم؟
پاسخ: به طور کلي با هر موتوري که توان بيشتر از توان جذبي پمپ داشته باشد ميتوان پمپ را راه اندازي نمود. به عبارتي پمپ توان خود را بر اساس همان 7.5 کيلووات از موتور خواهد گرفت. نکته اين است که راندمان موتور با توان بالاتر که اصطلاحاً خالي بار در حال کار است پايين تر خواهد بود.

در پمپي که از عمق مکش مي کند، آيا سوپاپ يکطرفه در انتهاي لوله نياز است؟
پاسخ: شير پاي آب يا سوپاپ يک طرفه يکي از مهمترين وسايلي است که در انتهاي لوله هاي متصل به پمپ که از عمق مکش مي کند بسيار نياز است. اين سوپاپ بايد کاملاً آب بندي شده تا در بين مخزني که در پايين قرار دارد و پمپ هميشه مقداري آب موجود باشد. همچنين موتورپمپ نصب شده بايد قابليت آب کردن داشته باشد.

درصد هواي محلول در سيال حداکثر چقدر بايد باشد؟
پاسخ: عموماً مقدار هواي محلول مجاز در سيال پمپاژ شونده براي پمپ هاي سانتريفيوژ يا گريز از مرکز کمتر از 6 درصد است. هر چه مقدار گاز محلول در آب بيشتر شود، هد و دبي پمپ کاهش يافته و منحني مشخصه پمپ به سمت صفر ميل خواهد کرد.

آيا پمپ سانتريفيوژ يا گريز از مرکز خود مکش است؟
پاسخ: بوسيله روابط پيچيده هيدروليک و رياضي ميتوان اثبات کرد که اين پمپ ها هر چند هزار دوري که بزنند باز هم خود مکش نيستند.

در الکتروپمپ سانتريفيوژ يا گريز از مرکز، آيا بعد از نصب پمپ و قبل از راه اندازي نياز به هواگيري است؟
پاسخ: بعد از نصب الکتروپمپ در محل مورد نظر، بايد آنرا براي راه اندازي اصطلاحاً پرايم کرد. به اين شکل که پمپ را کاملاً هواگيري کرده و سپس استارت کنيم. بايد توجه کرد که در پمپ هاي کوچک با چرخش پروانه، هواي داخل پروانه ها را نيز خالي مي کنيم. خاطر نشان ميکند در پمپ سيل گذاري شده، به هيچ عنوان قبل از پرايم کردن، پمپ را تک استارت نمي کنيم چراکه احتمال سوختن سيل يا فک وجود دارد.

براي جلوگيري از ريزش ديواره چاه عميق چه بايد کرد؟
پاسخ: يکي از مهمترين دلايل ريزش ديواره چاه، لرزش زياد الکتروپمپ شناور است که در چاه قرار دارد. استفاده از ابزارهايي نظير اينورتر يا درايو براي راه اندازي الکتروپمپ و خاموش کردن آن تاثير به سزايي در کاهش لرزش الکتروپمپ شناور خواهد داشت.

کف گرد پمپ چيست؟
پاسخ: در پمپ هاي شناور براي غلبه بر نيروي محوري پمپ ، از کفگرد ها استفاده مي شود. پس از راه اندازي پمپ شناور فيلمي از آب بر روي کف گرد توليد شده و از اصطکاک جلوگيري خواهد کرد. قطعات کف گرد عموماً از استيل و گرافيت ساخته مي شود.

بلبرينگ کف گرد

چرا مهره پروانه پمپ گريز از مرکز باز مي شود؟
پاسخ: دليل عمده براي باز شدن پروانه پمپ سانتريفيوژ عموماً اين است که در اثر بازگشت آب از دهانه رانش به داخل پمپ که ممکن است در اثر پديده ضربه قوچ هم رخ دهد، پروانه در خلاف جهت چرخيده و چون شفت ثابت بوده، مهره پروانه باز خواهد شد.

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان