مقالات پمپ

انواع نگهداری و تعمیرات پمپ
نگهداری و تعمیرات پمپ صنعتی

انواع نگهداری و تعمیرات پمپ ویژه

اساسا میتوان گفت که ما دو نوع استراتژی نگهداری و تعمیرات داریم: نگهداری و تعمیرات شکست و یا نگهداری و تعمیرات شکست با نام های نگهداری و تعمیرات اصلاحی ، تعمیر در هنگام خرابی وکار تا از کارافتادگی نیز شناخته شده است.

نگهداری و تعمیرات کالای صنعتی
هدف از نگهداری و تعمیرات در صنعت

نگهداری و تعمیرات کالای صنعتی ویژه

مفهوم ریشه ای نگهداری و تعمیرات در بعضی کسب وکارها "ایجاد ظرفیت لازم برای تولید با کمترین هزینه می باشد. باید با دیدگاه قابلیت اطمینان (نه صرفا تعمیرات)به مسایل بنگریم."تولید" دلیلی برای وجود و حضور یک سازمان است. برای واحد های صنعتی با تولید انبوه  یا واحد های فرآیندی این امر مشهود است ولیدیگر سازمان ها مثل ساختمان سازی، بیمارستانها ، ارتش و حمل و نقل به اندازه گیری های خروجی خالص خودشان و یا موفقیت های در حال پیشرفت شان بیشتر نیاز دارند...

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش سوم)
تعمیر اساسی پمپ سانتریفیوژ بزرگ

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش سوم) ویژه

توصیه ها و روش های زیر فقط به صورت خطوط راهنمای عمومی برای انتهای آبده پمپ پیشنهاد می شوند. وقتی دستور العملهای تعمیر و نگهداری و بهره برداری سازندگان پمپ در دسترس می باشند ، بهترین منبع اطلاعاتی برای مجموعه پمپ محسوب می گردند. همپوشانی پوسته و سطح گاسکت را برای هم مرکزیت ، هم راستایی و تعامد بررسی کنید...

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش دوم)
تعمیر و نگهداری پمپ صنعتی

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش دوم) ویژه

برای اطمینان از اینکه هر جزئی از پمپ را بدرستی  بازرسی کرده ایم ، توصیه می شودکه از فنون استاندارد شده پیاده  سازی پیروی کنیم . اینکار به ما اطمینان می دهد که پمپ های یکسان  با روش های یکسان پیاده سازی شده و همه اندازه ها با روشی یکسان یادداشت شوند...

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش اول)
تعمیر و نگهداری انواع پمپ صنعتی و خانگی

تعمیر و نگهداری پمپ (بخش اول) ویژه

در یک زمان ، هدف نهایی برای تعمیر پمپ، برگرداندن آن به استاندار سازندگان اصلی دستگاه (OEM) بود. ترکیب این موضوع با استراتژی (راهبرد) متحد تعمیر پمپ ، گرایش به تعویض قطعه خراب شده را ایجاب و برگرداندن پمپ را با سرعت برای بهره برداری ممکن می سازد ولی اگر برای ما محرز شود که طراحی شایع توانایی برآورد کردن همه مطالبات مختلف سیستم را ندارد ، تعمیر ساده کافی نیست و بهسازی لازم است...

پوسته پمپ حلزونی
شناخت پوسته پمپ های حلزونی

پوسته پمپ حلزونی ویژه

هردو نوع پمپ، یک پوسته دوتکه شعاعی دارند و اغلب پوسته های کوچک،حلزونی یکراهه می باشند. این پوسته برای دبی های پایین  و سرعت مخصوص های کوچک پروانه بدیهی است. پروانه در داخل پوسته حلزونی به صورت خارج از مرکز است. نقطه ای ازپوسته که به پروانه نزدیکترین است آب شکن  نام دارد. در جهت خلاف عقربه های ساعت از این نقطه ، فاصله بین پروانه  و پوسته به تدریج زیاد می شود. این باعث افزایش دبی پمپ، در سرتاسر جهت دوران تا قسمت خروجی پمپ(نازل خروجی) می گردد که در خط مرکزی پمپ واقع است...

اسلاری پمپ یا پمپ دوغاب
آشنایی با اسلاری پمپ ها و پمپ دوغاب

اسلاری پمپ یا پمپ دوغاب ویژه

دوغاب مخلوط ذرات جامد معلق در یک مایع می باشد که که این مایع معمولا آب است. تنوع جامداتی که دوغ آب را به وجود می آوردند ، یک محدوده فوق العاده وسیعی از محصولات و مواد زائد را تشکیل میدهند. یکی از عناصر کلیدی در پمپاز دوغاب ، اندازه و طبیعت جامداتی است که باید توسط آب منتقل شوندو طبیعت فرسودگی سایشی بوجود آمده توسط دوغاب  است . چون سایش در اثر سرعت بوجود می آید این پمپها باید با سرعت rpm1200 یاکمتر کار کنند...

آشنایی با پمپ دو مکشه
آشنایی با پمپ دو مکشه

آشنایی با پمپ دو مکشه ویژه

در جاهایی که حجم زیادی از سیال  مورد نیاز است ، از پمپ دو مکشه یک مرحله ای استفاده می شود همچنین آنها در جاهایی که درجه بالایی از اعتماد پذیری مورد نیاز است ، طرح ترجیحی می باشند مانند خطوط لوله کنترل از راه دور. این پمپ ها داری پروانه تکی دو مکشه هستند. مایع از دو طرف به طور همزمان به چشمی پروانه وارد می شود که درجه بالایی از توازن محوری را بوجود می آورد...

آشنایی با پمپ دیافراگمی
آشنایی با پمپ دیافراگمی

آشنایی با پمپ دیافراگمی ویژه

تنوعی از پمپ های جابه جایی مثبت ، توانایی مایع گیری خودشان را دارند. یک نوع از این پمپها که بیشترین استفاده را در کاربردهای چاهک زه کشی دارد، پمپ دو دیافراگم عمل کننده یا هوا می باشد. این نوع پمپ لزوما دو پمپ در یکی می باشد که یکی در مجموعه مکش و دیگری در مجموعه رانش است . هوای فشرده از میان شیر هوای رفت و برگشتی  تحویل داده شده و متناوبا از یک دیافراگم به دیافراگم دیگر هدایت می شود...

شناخت انواع سیل مکانیکی
آشنایی با انواع مکانیکال سیل در پمپ ها

شناخت انواع سیل مکانیکی ویژه

در حالی که ممکن است سیل مکانیکی متوازن، پاسخ همه نیاز ها باشد، سرویس های خاص با سیل مکانیکی نامتوازن بهتر کار می کنند. برای مثال در برخی از کابرد ها ایمنی مهمتر از طول عمر  است و این باعث می شود که ما نیروی نزدیک کننده بزرگتر را در انتخاب نشت بند بخواهیم . همچنین وقتی مایع سرد را نشت بندی می کنیم ، افزایش درجه حرارت بهربرداری اهمیت ندارد. بدون توجه به ملاحظات دیگر، نشت بند متوازن موقعی توصیه می شودکه فشار کاسه نمد از psi50 بیشتر باشد...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول