مقالات پمپ

انواع سیستم آب بندی در پمپ ها
انواع سیستم آب بندی در پمپ ها

انواع سیستم آب بندی در پمپ ها ویژه

در نقاط عبوری شافت از داخل پوسته مکان خروج سیالات و یا ورود هوا به داخل پمپ وجود دارد برای جلوگیری از خروج سیالات و...

انواع پروانه پمپ
انواع پروانه پمپ

انواع پروانه پمپ ویژه

حرکت از موتور محرک به وسیله شفت به پروانه منتقل می شود سیال از چشمه پروانه به سمت پره ها حرکت کرده و در امتداد پره ها به...

نصب سری یا موازی پمپ ها
نصب سری یا موازی پمپ ها

نصب سری یا موازی پمپ ها ویژه

در حین بهره برداری از پمپ به دبی بیشتری نیاز پیدا میکنیم در صورت باز نبودن شیر discharge به طور کامل آن را آرام آرام باز میکنیم دبی...

ترسیم منحنی اتا کیو
ترسیم منحنی اتا کیو

ترسیم منحنی اتا کیو ویژه

برای رسم نمودار اتا کیو ابتدا جدولی که در تصویر زیر نشان داده شده است را از

ترسیم نمودار هد ودبی
ترسیم نمودار هد ودبی

ترسیم نمودار هد ودبی ویژه

سیال از منبع شماره یک به منبع شماره دو پمپاژ میشود پمپ را روشن کرده و اعداد نشان داده شده در فلومیتر و وات میتر را یادداشت میکنم ، عدد نشان داده شده در...

نحوه محاسبه هد پمپ
نحوه محاسبه هد پمپ

نحوه محاسبه هد پمپ ویژه

آب از مخزن شماره یک به مخزن شماره دو پمپاژ می شود پمپ را روشن میکنیم سیال شروع به...

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش دوم)
عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش دوم)

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش دوم) ویژه

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش اول)
عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش اول)

عوامل موثر در ایجاد خرابی پمپ(بخش اول) ویژه

در هنگام بررسی کاتالوگ و داکیومنت پمپ های سانتریفیوژ به چهار منحنی ، منحنی H/Q منحنی P/Q منحنی اتا کیو و منحنی NPSH/Q برخورد میکنیم این منحنی ها توسط کارخانه...

انواع پمپ دینامیکی یا جابجایی نامثبت
انواع پمپ دینامیکی یا جابجایی نامثبت

انواع پمپ دینامیکی یا جابجایی نامثبت ویژه

پمپ های دینامیکی که بخش اعظم آن را پمپ سانتریفیوژ تشکیل می دهد به سه دسته کلی تقسیم...

نحوه انتقال آب در پمپ گریز از مرکز(بخش دوم)
نحوه انتقال آب در پمپ گریز از مرکز(بخش دوم)

نحوه انتقال آب در پمپ گریز از مرکز(بخش دوم) ویژه

در داخل یک سطل مقداری آب ریخته و شروع به چرخاندن سطل میکنیم سطل در یک مسیر دایره ای به علت نیروی جانب مرکز حرکت خواهد کرد بدون اینکه آب داخل آن بریزد در حقیقت آب...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول